Prilagoditve

10. 11. 2023

Prilagoditve za otroke z disleksijo v osnovni šoli, v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

O disleksiji v NavodilihPo Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami » …kot otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja usmerjamo otroke s težjo obliko specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega živčnega ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 8. 2023

Prilagoditve za otroke z disleksijo v osnovni šoli, v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

O disleksiji v NavodilihPo Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami » …kot otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja usmerjamo otroke s težjo obliko specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega živčnega ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Učinkovitost prilagoditev za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

Pogoji za učinkovitost prilagoditevOb srečevanju z učenci z učnimi težavami, ki končujejo šolanje, imam izjemno priložnost, da lahko ocenjujem tudi učinke prilagoditev in pogoje za učinkovitost prilagoditev.Pogoje za učinkovitost prilagoditev bi lahko strnila v štiri kategorije:učitelj prilagoditve pozna in jih zna izvajati,učenec jih sprejema,izbrane so ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Ocenjevanje znanja in prilagoditve za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

Izjemen napredek v okviru pomoči otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja smo dosegli ravno na področju ocenjevanja znanja, čeprav ostaja na videz še vedno zelo problematično. Kompetence in znanja strokovnega delavca – učitelja ali drugega strokovnega delavca na šoli – so osnova, da se zagotovi nepristranske, pravične, veljavne ter ...
Samo za aktivne naročnike: