Praktično delo

01. 12. 2021

Metoda LSCI – ena najuspešnejših pristopov v reševanju konfliktnih situacij

Metoda LSCI (the Life Space Crisis intervention) oziroma v prevodu: krizna intervencija v življenjskem prostoru je nastala v devetdesetih letih prejšnjega stoletja (avtorja sta M. M. Wood in N. J. Long) kot dopolnjena in izboljšana metoda LSI (Life Space Interview), ki sta jo v šestdesetih letih 20. stoletja razvila Fritz ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 5. 2021

Vpliv družine in okolja na agresivno vedenje otroka ter soočanje z njim po modelu LSCI

Otrok in okolje, v katerem odrašča K pisanju prispevka in podrobnejšemu raziskovanju načina dela z otroki, ki imajo čustvene in vedenjske težave, je spodbudil primer otroka, ki je kazal izrazito agresivno vedenje. Že zelo zgodaj so se pri otroku začele kazati težave na področju čustvovanja in vedenja. Otrok je imel ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 7. 2020

Čustveni razvoj otrok v obdobju šolanja in odraščanja

Obdobje mladostništva je zelo zapleteno življenjsko obdobje, ki je hkrati tudi čudovito. Obdobje med otrokovim dvanajstim in štiriindvajsetim letom predstavlja za otroke in starše velik izziv (Siegel, 2014, str. 13). V tem obdobju čustvena in socialna zrelost ne gresta vedno vštric s telesno razvitostjo (Fenwick in Smith, 1997, str. 15). ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 7. 2020

Razvoj čustev pri predšolskem otroku

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) v svojem delu povzemata strokovna dognanja, da čustva organizirajo in uravnavajo posameznikove vedenjske odzive, komunikacijo, odzivanje in pozornost okolice že v prvem letu življenja ter služijo posameznikovemu prilagajanju na okolje. Posamezniku pomagajo pri procesiranju informacij, strukturiranju dogodkov, pomagajo smiselno povzemati dogajanje zunaj in ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 7. 2020

Čustveni razvoj

Stari oče je nekoč, ko je govoril o jezi in zameri, rekel vnuku: “V meni se bojujeta dva volkova. Enemu je ime Ljubezen, drugemu Bes. Oba sta močna in bojevala se bosta do smrti.” “Dedek, kateri bo zmagal?” je vprašal fant. “Tisti, ki ga bom hranil,” je odgovoril ded. Stara ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 4. 2020

Vrednote v družini – vrednote staršev in vrednote otrok

Vrednote v družbi Dnevne novice so vse bolj polne poročil o razpadu družbene omike in varnosti, o izbruhih najbolj zlih in pobesnelih človekovih nagonov. Vse več je nasilja, narašča čustveno nelagodje, vse več je depresij. Čeprav ljudje živijo vse bolj zdravo, so ob vseh tehnoloških pridobitvah, zdravstveni in socialni zaščiti ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 3. 2020

Kako v vrtcu o čustvih in njihovem doživljanju ter sprejemanju

Čustva Čeprav nam je izraz čustvo zelo blizu, pogosto ne zmoremo ubesediti čustev ustrezno, kaj šele tako, da bi otrok razumel, kaj mu želimo povedati. Največ se o čustvih naučimo iz izkušenj, torej ko nekaj čutimo. Od tod tudi izhaja izraz čustvo. Čustvo se sproži, kadar smo deležni kakršnih ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Metode za podporo učecem s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami

Nekatere metode za podporo učencem s težavami Izbira metod za podporo učencem s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami je zadnja stopnja nudenja pomoči. Odvisna je od prej prepoznanih težav, timskega načrtovanja in kompetenc izvajalcev. Še tako dobra tehnika je lahko neučinkovita, tudi škodljiva, če je uporabljena v napačnem kontekstu, brez ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Kako učinkovito reševati moteče oblike vedenja otrok s težavami v socialnem prilagajanju

V naših šolah je vse več »raznolikih« otrok, s katerimi moramo delati nekoliko drugače ter jih moramo v procesu vzgoje in izobraževanja naučiti tudi sobivanja z drugimi otroki. Otroci prihajajo iz kulturno zelo različnih okolij, znotraj posameznih družin se oblikujejo vse bolj svojstveni slogi vzgoje otrok. V šole je vključenih ...
Samo za aktivne naročnike: