Praktično delo

28. 10. 2021

Kako poteka avtomatizacija aritmetičnih dejstev pri učencih z učnimi težavami pri matematiki?

Kaj pomeni avtomatizacija oziroma priklic aritmetičnih dejstev?Priklic dejstev (deklarativno znanje) predstavlja posameznikovo sposobnost hitrega priklica informacij iz dolgotrajnega spomina. Predstavlja znanje podatkov, povezano pa je z dejstvi, koncepti, principi in teorijami. Učencu sposobnost zapomnitve matematičnih informacij in pa hiter priklic dejstev pomagata k napredovanju v matematičnih znanjih in sposobnostih. ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 5. 2021

Kako poteka in se razvija zgodnja pismenost pri otrocih, ki so rizični za razvoj specifičnih učnih težav, v predšolskem obdobju

Uvod Razvijanje pismenosti je kompleksen proces, na katerega vplivajo kombinirani notranji in zunanji dejavniki. Lahko ga otežijo kognitivna odstopanja od normativnega razvoja, ki so nevropsihološko ali nevrobiološko pogojena in se lahko izkazujejo na področjih: vizualnega in avditivnega procesiranja, delovnega pomnjenja, spominskega priklica, pozornosti in koncentracije, obdelave sekvenčnih informacij ter vplivajo ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Dejavnosti za usvajanje štetja

Predmetna področja uporabe: matematika Skupina motenj: specifične učne težave pri matematiki Podskupina: diskalkulija, specifične aritmetične učne težave Starostna skupina otrok: 1., 2. 3., 4. razred OŠ Trajanje dejavnosti: prilagojeno starosti in stopnji primanjkljaja Opis težav/motnje: glej opis Specifične učne težave pri matematiki Posebna navodila in opozorila: Pri starosti šest let ...
Samo za aktivne naročnike: