Dodatna strokovna pomoč

11. 2. 2020

Ustanove, ki pokrivajo področje izobraževanja in usposabljanja slepih in slabovidnih

Ustanove, ki pokrivajo področje izobraževanja in usposabljanja slepih in slabovidnih v Sloveniji Osrednja in tudi edina ustanova za Izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo slepih in slabovidnih v Republiki Sloveniji je: Zavod za slepo in slabovidno mladino Langusova ulica 8 1000 Ljubljana Slovenija tel: (01) 24-42-750 fax: (01) 2442-777 e-mail:info@cpss.si http://www.zssm-lj.si/
11. 2. 2020

Timsko delo in sodelovanje s starši slepih in slabovidnih otrok

Timsko delo in sodelovanje s starši Večina slepih in slabovidnih otrok je vključena v sistem rednega šolstva, kar pomeni, da se le majhen del populacije izobražuje v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani (v nadaljevanju Zavod). Organizacija dela na šolah tako poteka s sodelovanjem Službe za pomoč inkluziji, ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Dodatna strokovna pomoč za slepe in slabovidne

Dodatna strokovna pomoč za slepe in slabovidne učence Strokovno utemeljena potreba po dodatni strokovni pomoči (DSP) za slepe in slabovidne učence v osnovi ni učna pomoč. DSP oziroma razširjen obseg specialnih znanj morata biti prvenstveno namenjena organizaciji specialnopedagoških – rehabilitacijskih aktivnosti, ki jih slep ali slaboviden posameznik potrebuje ...
Samo za aktivne naročnike: