Dodatna strokovna pomoč

01. 12. 2021

Razvoj modela v družino usmerjene zgodnje obravnave za otroke s slepoto in slabovidnostjo

V zgodnjem otroštvu, predvsem pa v prvem letu življenja, poteka najbolj intenziven razvoj otroka na vseh razvojnih področjih. Otrok se nauči prvih gibov, prvih korakov, se uči izgovoriti glasove, besedam daje pomen. Se zaveda in se skuša spopasti z različnimi občutki in čustvi, ki se pojavljajo in odgovarja na socialne ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Ustanove, ki pokrivajo področje izobraževanja in usposabljanja slepih in slabovidnih

Ustanove, ki pokrivajo področje izobraževanja in usposabljanja slepih in slabovidnih v Sloveniji Osrednja in tudi edina ustanova za Izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo slepih in slabovidnih v Republiki Sloveniji je: Zavod za slepo in slabovidno mladino Langusova ulica 8 1000 Ljubljana Slovenija tel: (01) 24-42-750 fax: (01) 2442-777 e-mail:info@cpss.si http://www.zssm-lj.si/
11. 2. 2020

Timsko delo in sodelovanje s starši slepih in slabovidnih otrok

Timsko delo in sodelovanje s starši Večina slepih in slabovidnih otrok je vključena v sistem rednega šolstva, kar pomeni, da se le majhen del populacije izobražuje v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani (v nadaljevanju Zavod). Organizacija dela na šolah tako poteka s sodelovanjem Službe za pomoč inkluziji, ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Dodatna strokovna pomoč za slepe in slabovidne

Dodatna strokovna pomoč za slepe in slabovidne učence Strokovno utemeljena potreba po dodatni strokovni pomoči (DSP) za slepe in slabovidne učence v osnovi ni učna pomoč. DSP oziroma razširjen obseg specialnih znanj morata biti prvenstveno namenjena organizaciji specialnopedagoških – rehabilitacijskih aktivnosti, ki jih slep ali slaboviden posameznik potrebuje ...
Samo za aktivne naročnike: