Praktično delo

02. 9. 2022

Specifičnosti branja in pisanja slepih in slabovidnih oseb

Opismenjevanje slepih otrokOpismenjevanje v ožjem pomenu vključuje učenje branja in pisanja, v širšem pomenu pa razvijanje tistih spretnosti in sposobnosti, ki vodijo do funkcionalne pismenosti pri učencu. Branje je aktivnost, preko katere razpoznavamo simbole v glasove in jih vežemo v besede. Pisanje je aktivnost, s katero kodiramo sporočilo s ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Zgodnja gibalna obravnava za slepega in slabovidnega otroka

Zgodnja gibalna obravnava za slepega in slabovidnega otroka (dr. Tjaša Filipčič, mag. Maja Burian) Gibalni razvoj slabovidnemu/slepemu otroku odpira možnosti za raziskovanje okolice in učenje. Na gibanje močno vplivajo informacije, ki jih dobimo preko čutil. Otrok se mora naučiti uporabljati preostanek vida, druge informacije iz okolja pa pridobivati preko drugih ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Primeri dobre prakse

Primeri dobre prakse Kot primer dobre prakse navajam procese ob vključevanju velikega števila slepih oz. slabovidnih otrok v oddelke rednih vrtcev in šol v zadnjih nekaj letih. Glede uvajanja integracijskih procesov smo povsem primerljivi z državami Zahodne Evrope, zaostajamo pa s sprejetjem zakonskih predpisov in zagotavljanjem vsestranskih pogojev za ustvarjanje ...