Dodatna strokovna pomoč

10. 4. 2020

Timsko sodelovanje: vztrajnost in odgovornost

Do zdaj predstavljene vsebine predstavljajo osnovna razumevanja, pomembna za timsko sodelovanje pri soočanju s težavami. Načelo sodelovanja strok in celostno razumevanje »pomeni, da moramo razumeti, na katerih področjih problemske situacije nastajajo, kako so med seboj povezane. Pomeni tudi, da v timu dosežemo konsenz o ravnanju v procesu interveniranja, da bodo ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Dodatna strokovna pomoč za otroke s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami

Individualna pomoč - nemogoča naloga? Glede podpre otrokom s posebnimi potrebami se je kljub sicer koncep- tualno širše zastavljeni inkluziji največ spremenilo prav z uvedbo (individualne) dodatne strokovne pomoči. Pričakovanja, ki so bila prej vezana na svetovalnega delavca in zunanje institucije, so z določitvijo nekaj dodatnih ur pomoči tedensko prešla ...
Samo za aktivne naročnike: