Izobraževanje

26. 5. 2020

Vzgojno-izobraževalne institucije in programi, kamor se vključuje otroke z avtističnimi motnjami

Otroci z avtističnimi motnjami se danes vključujejo v vse programe vzgoje in izobraževanja. Vključujejo se v tako imenovane redne kot tudi specialne vrtce in šole. S tem vsekakor zadostimo osnovnim pogojem inkluzivnega izobraževanja. Res pa je, da je kakovost vzgoje in izobraževanja znotraj posameznih programov v vrtcu in šoli tista, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 5. 2020

Pomen zgodnje pomoči za podporo razvoju otrok z avtizmom

Kaj je treba vedeti, da lahko z otroki z avtističnimi motnjami v vrtcu dobro delamo?Raziskave kažejo, da imajo otroci, ki v zgodnjem otroštvu kažejo kakršne koli težave v razvoju, večje možnosti za dober psihosocialni razvoj, če so deležni ustrezne pomoči. Ustrezna pomoč je tista, ki je ponujena dovolj zgodaj ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2020

Individualizirani program vzgoje in izobraževanja za otroke z avtističnimi motnjami

Otroci z avtističnimi motnjami so si med seboj zelo različni, zato so za vsakega učenca z avtističnimi motnjami izjemno pomembni individualizacija ter izbor in uporaba tistih prilagoditev, ki so smiselne zanj. Tako je za otrokov razvoj in uspešno vključevanje v šolski prostor pomemben kakovosten individualizirani program. Kakovosten individualizirani program je ...
Samo za aktivne naročnike: