Sodna praksa

19. 6. 2020

Napredovanje v višji razred (UPRS sodba I U 1947/2013) - soglasje staršev, nedoseganje minimalnih standardov znanja

Napredovanje v višji razredJedro sodbe: Namen postopka pred drugostopenjskim organom ni ponovno ocenjevanje znanja učenca, če za to ni potrebe, ampak preverjanje zakonitosti postopka in uporabe strokovnih standardov pri ocenjevanju učenca, ki ima za posledico ponavljanje razreda.Vsi ostali vidiki predmetne ocene in odločitve o ponavljanju razreda spadajo v ...
19. 6. 2020

Usmeritev otroka s posebnimi potrebami v prilagojen program (UPRS Sklep in sodba III U 48/2017-7) - Nestrinjanje staršev, da se otroka zaradi nedoseganja standardov znanja usmeri v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom

Usmeritev otroka s posebnimi potrebami v prilagojen program - Nestrinjanje staršev, da se otroka zaradi nedoseganja standardov znanja usmeri v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (UPRS Sklep in sodba III U 48/2017-7)Jedro sodbe: Strokovni mnenji sta izčrpni in razlagata vse vidike otrokovih lastnosti in zmožnosti, kot tudi ...