Mejniki v govorno-jezikovnem razvoju

24. 2. 2020

Mejniki v govorno-jezikovnem razvoju predšolskega otroka

Kako vemo, da otrokov govor in jezik zaostajata ali se je pojavila motnja v govoru in jeziku? Obstajajo mejniki, kritična obdobja, v katerih se po pričakovanjih pojavljajo določena verbalna vedenja pri večini otrok v določenem starostnem obdobju. Te mejnike pogosto uporabljamo kot osnovo za oceno otrokovega razvoja in izdelavo programa ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Mejniki v govorno-jezikovnem razvoju osnovnošolskega otroka

Od vstopa v šolo se otrokov svet vedno bolj razširja navzven, izven družinskega kroga. Otrok ustvarja nove, intenzivnejše socialne odnose s prijatelji, učitelji, svetovalnimi delavci in drugimi ljudmi. Postaja vedno bolj neodvisen v skrbi zase, od njega pa se pričakuje vedno večja mera odgovornosti in zrelosti. Razlike v zrelosti otrok ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Mejniki v govorno-jezikovnem razvoju srednješolskega otroka

V srednji šoli pričakujemo, da otrok uporablja komunikacijske in jezikovne veščine za usvajanje in izkazovanje znanja ter raznovrstne vsakdanje komunikacijske potrebe. Mejnikov v tem obdobju več ni, saj velja, da so osnove govorno-jezikovne komunikacije usvojene in se samo še nadgrajuje vse vidike komunikacije, govora in jezika. Zato otroke s težavami ...
Samo za aktivne naročnike: