IP za nadarjene učence

25. 2. 2020

Oblikovanje individualiziranega programa za nadarjene učence

Za zagotavljanje kakovostnejšega dela z nadarjenimi učenci, bolj pregledno spremljanje napredka, sprotno evalvacijo dela in deloma tudi večjo odgovornost sodelujočih je za nadarjene učence vsekakor smiselno oblikovanje individualiziranega programa. Prvič se individualizirani program za nadarjene (v nadaljevanju INDEP) oblikuje ob koncu postopka identifikacije nadarjenosti – običajno je to v 2. ...
Samo za aktivne naročnike: