Prilagoditve

23. 8. 2021

Obravnava slepih in slabovidnih otrok ter mladostnikov

Opredelitev slepote in slabovidnostiZa opredelitev slepote in slabovidnosti v Sloveniji uporabljamo medicinsko definicijo in pedagoško funkcionalno opredelitev, ki otroke z okvaro vida razporejajo v več kategorij glede na ostanke vida.Medicinsko definicijo slepote in slabovidnosti je Slovenija prevzela od Svetovne zdravstvene organizacije, ki definira slepoto kot ostrino vida ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Didaktično-metodične prilagoditve pouka za slepe in slabovidne otroke

Didaktično-metodične Prilagoditve pouka Metode in oblike dela Prilagajanje in individualizacija pouka za učence z motnjami vida zavisi od tega, ali: posameznik sprejema informacije po vidni poti – metoda za slabovidne, posameznik nima možnosti vidne zaznave – metoda za slepe, ima minimalne možnosti vidne zaznave – dela po kombinirani ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Prilagojeni pripomočki in oprema za slepe in slabovidne otroke

Prilagojeni pripomočki in oprema Slepi in slabovidni učenci uporabljajo prilagojene učbenike, didaktične pripomočke in opremo, za uporabo katere jih je treba usposobiti, saj gre za tehnično zahtevne elektronske pripomočke (elektronske lupe, računalniki z brajevo vrstico ali programi zaslonske povečave …) Prilagojeni učbeniki, delovni zvezki ter učna gradiva Slabovidni učenci uporabljajo ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Prilagoditev šolskega prostora in učnega okolja za slepe in slabovidne otroke

Prilagoditev šolskega prostora in učnega okolja Slepi in slabovidni potrebujejo varno in hkrati spodbujevalno učno okolje. Izjemno pomembna prvina organizacije prostora je red. Slepa oseba bo lahko našla neko stvar le, če bo na mestu, kjer jo pričakuje. Na vsako spremembo organizacije prostora je slepega treba opozoriti (npr. drugačen ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Prilagoditve vzgojno-izobraževalnega procesa za slepe oz. slabovidne otroke

Slepim, slabovidnim učencem in učencem z okvaro vidne funkcije je treba prilagajati prostor, učne tehnike, metodiko in didaktiko poučevanja, oblike ter načine učenja, učbenike, učila in učne pripomočke, načine preverjanja ter ocenjevanja znanja, organizacijo časa, načrtovanje in izvedbo zunajšolskih dejavnosti … Pomen vida v šoli Vid je pri opravljanju vseh ...
Samo za aktivne naročnike: