Praktično delo

25. 2. 2020

Priporočila pri poučevanju otrok z lažjo MDR

Poučevanje otrok z lažjo MDR Od učitelja se pričakuje, da otroku z lažjo MDR zagotovi takšne vzgojno- izobraževalne izkušnje, ki ga bodo v najvišji možni meri pripravile na čim bolj samostojno in neodvisno življenje. V nadaljevanju bo predstavljeno razvijanje različnih kognitivnih sposobnosti in Prilagoditvenih spretnosti, ki jih otrok potrebuje, da ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Gibalni razvoj, športna vzgoja in gibalno-športni programi za učence in mladostnike z motnjo v duševnem razvoju

Gibanje in športna vzgoja imata pomembno vlogo za učence in mladostnike z motnjo v duševnem razvoju. Z izbranimi cilji športne vzgoje, vsebinami in metodami dela lahko prispevamo k skladnemu bio-psiho-socialnemu razvoju učenca z motnjo v duševnem razvoju. Cilji gibanja in športne vzgoje so podrobno zapisani v učnem načrtu za gibalno-športno ...
Samo za aktivne naročnike: