Prilagoditve

24. 2. 2020

Prilagoditve pri podajanju snovi za gluhe in naglušne otroke

Učitelj Učitelj mora biti med razlago obrnjen proti učencu. Po možnosti se naj čim manj sprehaja po razredu in naj ne govori, kadar je obrnjen k tabli in zapisuje. Učencu z okvaro sluha je poslušanje izjemno naporen proces. Potrebuje več počitka oz. krajše odmore med poslušanjem. Zato je treba vedno ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja za gluhe in naglušne otroke

Pri preverjanju in ocenjevanju znanja gluhih oz. naglušnih učencev uporabljamo večinoma vse oblike preverjanja in ocenjevanja znanja. Ti učenci bodo svoje znanje morda lažje izkazali praktično, slikovno ali interaktivno, zato zanje pogosteje izbiramo take oblike preverjanja in ocenjevanja znanja. Predvsem moramo upoštevati, da gluh. oz. naglušen učenec potrebuje podaljšan čas ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Prilagoditve prostora za gluhe in naglušne otroke

Ob vključitvi gluhih oz. naglušnih učencev je treba poskrbeti za prilagoditev prostorov, da se v njih zmanjša hrup, ter za namestitev učenca pri sedenju v razredu. Hrup, reverberacija Hrup je vsak zvok, ki ni namenjen informiranju. Odrasli poslušalci, ki niso imeli okvare sluha v otroštvu, zmorejo brez napora ločiti pomembne ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Vključevanje otroka z okvaro sluha v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Vključevanje otroka z okvaro sluha v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo Zgodnja diagnostika, tehnično izpopolnjeni in digitalizirani slušni aparati za naglušne, polžev vsadek za gluhe ter zgodnja vključitev v slušno-govorno obravnavo omogočajo, da otrok z okvaro sluha, do katere je prišlo v prelingvalnem obdobju, razmeroma hitro ...
Samo za aktivne naročnike: