Prilagoditve

25. 2. 2020

Individualiziran program pri poučevanju otrok z lažjo MDR

IP je načrt individualizacije vzgojno-izobraževalnega in razvojno-rehabilitacijskega dela posameznega otroka. Je osnovno vodilo učiteljev in staršev pri zadovoljevanju posebnih potreb otroka, prilagojen potrebam posameznega učenca in tako zanj enako pomemben kot učni načrt (Košir idr., 2011). Po prejemu odločbe ZRSŠ o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja mora šola v ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Prilagoditve vzgojno-izobraževalnega procesa

Prilagoditve vzgojno-izobraževalnega procesa Nekatera priporočila so napisana bolj splošno in se lahko uporabijo pri delu z vsemi otroki z lažjo MDR (in tudi z nekaterimi drugimi skupinami otrok s PP). Izbor preostalih prilagoditev pa je odvisen od individualnih potreb posameznega otroka z lažjo MDR. Prostorska prilagoditev: otrok naj sedi v ...
Samo za aktivne naročnike: