Klepetalnica

21. 3. 2023

Pravica starša do poročila o hudih vedenjskih težavah, ki ga šola posreduje Centru za socialno delo

Na Center za socialno delo bomo posredovali poročilo o učencu s hudimi vedenjskimi težavami. O tem smo že obvestili starše. Mama želi, da to poročilo posredujemo tudi njej. Ali lahko to storimo oz. ali moramo to storiti? Otrok še ni obravnavan na CSD. Gre za učenčeve hude vedenjske težave. Starše ...

Samo za aktivne naročnike:
17. 3. 2023

Pomoč učencem tujcem, ki bi morda potrebovali dodatno strokovno pomoč zaradi učnih težav

Na vas se obračam z vprašanjem o učencih tujcih. Na naši šoli imamo 5 učencev tujcev, le-ti nam predstavljajo največji izziv. Pri nas so drugo leto, vsi obiskujejo tečaj slovenščine za tujce. Sedaj pa smo v dilemi. Nekateri učenci napredujejo v ustreznem tempu (se učijo pisati, brati, računati ...), imamo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 3. 2023

Koliko je lahko spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami v posameznem oddelku vrtca in kako opredeliti naloge?

Z novim šolskim letom bomo imeli v manjši enoti našega vrtca v skupino vključena dva otroka s posebnimi potrebami, ki jima po zapisniku pripadata začasna spremljevalca.Znano nam je, da 29. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje govori o tem, koliko je lahko OPP v oddelku:(1) ...

Samo za aktivne naročnike:
13. 3. 2023

Učenec kaže znake disleksije - kako postopamo dalje?

Za učenca smo izpolnili vprašalnik za spremljanje učenca, ki kaže znake disleksije, za otroke, stare med 6-7 let. Učenec je sicer star 8 let, vendar je bil po mojem mnenju ta vprašalnik primeren zanj. Lepo prosim za mnenje, kaj lahko jaz kot učiteljica naredim zanj največ. Učenec še nima diagnoze, ...

Samo za aktivne naročnike:
10. 3. 2023

Ali se lahko odobri zmanjšanje števila dijakov v oddelku srednje šole, če so vanj vključeni dijaki z odločbo o usmeritvi?

V katerih primerih se z odločbo odobri zmanjšanje števila dijakov v oddelku v srednji šoli? Učitelji izpostavljajo, da težko namenijo dodatno pozornost in čas, ki jo večinoma potrebujejo dijaki z odločbo v polnem razredu.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 3. 2023

Obveznost obveščanja Zavoda za šolstvo in inšpektorata, če se otrok ni vključil v izobraževanje po pravnomočni odločbi

Ali je potrebno obveščati ZRSŠ in inšpektorja, da se otrok ni vključil v izobraževanje v novem zavodu, kamor je usmerjen, tudi, če ga starši izpišejo iz prvega zavoda? V našem primeru je deček dobil termin za življenje pomembno operacijo in bo šolanje nadaljeval naslednje šolsko leto. V drugem primeru se ...

Samo za aktivne naročnike:
06. 3. 2023

Šola ne more zagotoviti kadra za izvajanje dodatne strokovne pomoči, starši pa se ne strinjajo s prešolanjem

Kaj storimo, če se starši ne strinjajo s prešolanjem otroka v primeru, da OŠ kljub povpraševanju ni mogla zagotoviti kadra v skladu z odločbo?

Samo za aktivne naročnike:
03. 3. 2023

Kdaj je primeren čas za opravljanje diagnosticiranja disleksije?

Učenka je v 3. razredu, ima velike težave pri branju in pisanju, kaže veliko znakov disleksije. Prosila sem učiteljico DSP-ja, da bi želela, da se učenko testira za disleksijo, pa je rekla, da se testi za disleksijo opravljajo šele v 4. razredu ... Ali je temu res tako?

07. 2. 2023

Kako lahko ocenimo govorni nastop učenca z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami (jecljanje)?

Imamo vprašanje glede učenca z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami (jecljanje, odstopanja pri artikulaciji glasu r, prisotnost nosne resonance, zaradi katere je govor občasno slabše razumljiv, nefluentnost se pojavlja v obliki ponavljanj inicialnih zlogov, blokad, podaljševanj vokalov). Deček ima priporočila zunanje institucije, ki jih v šoli upoštevamo (podaljšan čas, dovolj časa za ...

Samo za aktivne naročnike:
06. 2. 2023

Rok za pripravo IP-ja, če odločbo prejmemo v času počitnic in IP-ja zaradi odsotnosti strokovnih delavcev ni možno pripraviti v zakonskem roku

Koliko časa imamo na voljo za pripravo IP-ja v primeru, da prejmemo odločbo o usmeritvi na šolo v času poletnih počitnic in ni mogoče v dogovorjenem roku izdelati IP zaradi odsotnosti strokovnih delavcev?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

1 2 3 4 5 6 7 8 9