Klepetalnica

05. 2. 2024

Vključitev otroka na podlagi odločbe v določen razred programa, kamor je usmerjen

Na vas se obračamo z naslednjim vprašanjem oziroma dilemo: učenec je na Komisiji za usmerjanje opredeljen kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki rednega programa šolanja z DSP ni zmogel. Ko pride na našo šolo, v okviru katere deluje tudi podružnica prilagojenega in posebnega programa VIZ, se sprašujemo, ...

Samo za aktivne naročnike:
29. 1. 2024

Normativ za število spremljevalcev na vsakodnevnem šolskem avtobusu za učence s posebnimi potrebami

Občina zagotavlja šolski avtobus za učence, ki prihajajo v šolo (CUVD) v drugo občino. Na njem je ena spremljevalka. Zaradi velikega števila učencev (44) in zaradi velikega števila prvošolcev (13) z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, avtizmom, čustveno-vedenjskimi motnjami, učencev z epilepsijo … ne zmore sama opravljati tega dela (sprejemanje ...

Samo za aktivne naročnike:
26. 1. 2024

Prilagoditev ocenjevanja za učenca z izrazitimi učnimi težavami tako, da se ocenjujejo minimalni standardi in lahko učence doseže oceno največ 2 ali 3

Imamo učenko s PPPU in težavami s pozornostjo. Njene sposobnosti so nizko povprečne. Obiskuje 8. razred in ima zelo velike primanjkljaje v znanju na vseh področjih.Ali je dovoljena prilagoditev ocenjevanja znotraj IP-ja na način, da bi pri vseh predmetih pisala le teste, v katerih bi bili zajeti minimalni standardi ...

Samo za aktivne naročnike:
25. 1. 2024

Kako pomembna je pravilna poteznost oziroma prava smer pri zapisovanju črk?

Srečujem se s tem, ko učenci pri zapisovanju črk črko pravilno zapišejo, a potek zapisa je v drugih potezah kot naj bi se učili. Npr. I zapišejo tako, da ga zapišejo od spodaj navzgor ne od zgoraj navzdol. Kako tu lahko učencem pomagam? Ne le z označevanjem začetka pisanja ali ...

Samo za aktivne naročnike:
22. 1. 2024

Korekcija drže telesa, pisala in podlage pri učenki levičarki, ki je lažje gibalno ovirana

Ali je pri levičarjih potrebna korekcija drže pisala, kjer je palec čez kazalec? Sicer je prijem triprstni. Gre za učenko, ki je v prvem razredu, stara 7 let in je lažje gibalno ovirana. V kolikor jo spodbudim k pravilnemu prijemu, ji palec hitro zdrsne čez kazalec in tudi pisanje je ...

Samo za aktivne naročnike:
14. 12. 2023

Odziv otroka z avtističnimi motnjami na nežen dotik in močan objem

V vrtcu imamo 5,5-letnega fantka, ki kaže močne znake avtizma, je v postopku obravnave v centru za zgodnjo obravnavo. Otrok ob nežnih dotikih (ki so velikokrat tudi nenamerni, npr. med igro v skupini otrok) reagira izjemno burno, joka, kriči. Občasno brez nekega zunanjega vzroka želi, da ga nekdo zelo močno ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 12. 2023

Obvezno opravljanje NPZ za učence, ki se izobražujejo na domu

Imamo učenko, ki se šola na domu, obiskuje 6. razred. Ali tudi ona opravlja nacionalno preverjanje znanja (NPZ)?

Samo za aktivne naročnike:
01. 12. 2023

Neizvajanje dodatne strokovne pomoči (DSP), ker starši ne podpišejo IP-ja ali ga ne vrnejo

Dogaja se nam, da tim pripravi IP, ki ga predstavimo staršem na sestanku. Ta dokument nato starši na sestanku ne želijo podpisati, ampak ga nesejo domov, da ga v miru preučijo. Dokument nam nato dlje časa ne vrnejo ali pa ga vrnejo s seznamom popravkov, ki niti niso v skladu ...

Samo za aktivne naročnike:
02. 10. 2023

Zmanjšano število ocen za dolgotrajno bolnega učenca v šolskem letu na podlagi strokovnega mnenja

Na šoli imam učenko, ki je opredeljena kot dolgotrajno bolan otrok in ima v strokovnem mnenju navedeno, da predlagajo zmanjšano število ocen. Tudi na šoli menimo, da to prilagoditev nujno potrebuje. Ali odločitev o zmanjšanem številu ocen in koliko ocen potrebuje (ali mora nujno doseči minimalno število ocen ali lahko ...

Samo za aktivne naročnike:
12. 9. 2023

Izvršljivost odločbe o usmeritvi

V koliko dneh od izdaje odločbe o usmeritvi je ta izvršljiva oziroma jo je treba začeti izpolnjevati?

Samo za aktivne naročnike:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12