Klepetalnica

12. 9. 2023

Izvršljivost odločbe o usmeritvi

V koliko dneh od izdaje odločbe o usmeritvi je ta izvršljiva oziroma jo je treba začeti izpolnjevati?

Samo za aktivne naročnike:
16. 8. 2023

Kako ravnati, ko pri učencu s posebnimi potrebami, ki se izobražuje na domu, pride do menjave izvajalca?

Pri učencih s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na domu, komisija za usmerjanje izda tudi mnenje o izobraževanju na domu. V slednjem je naveden tudi izvajalec. Kako postopati v primeru, ko zaradi objektivnih razlogov pride do zamenjave izvajalca? Starši na ZRSŠ oziroma pristojno komisijo za usmerjanje sporočijo podatke in potrebna ...

Samo za aktivne naročnike:
18. 7. 2023

Dolžnost občine za zagotavljanje stroškov za spremljevalca otroku v vrtcu

Zanima nas, ali je Zapisnik multidisciplinarnega tima zavezujoč za sofinanciranje spremljevalca predšolskega otroka ali je potrebno tudi pridobiti tudi odločbo o usmeritvi. Kateri predpis zavezuje lokalne skupnosti za kritje stroškov spremljevalca?

Samo za aktivne naročnike:
10. 7. 2023

Ali med naloge spremljevalca spada tudi spremstvo otroka k zdravniku?

V vrtcu je zaposlena spremljevalka gibalno oviranega otroka. Otrok se je v vrtcu poškodoval, poškodba ni bila hujša. Zaradi specifike otrokove bolezni je bil prisoten tudi strah starša, zato je otroka odpeljala na preiskave. Otroku je bila nudena ustrezna prva pomoč, starš je po otroka prišel takoj in ga sam ...

Samo za aktivne naročnike:
23. 6. 2023

Pomoč učencu z disleksijo, ki obiskuje 6. razred

Prosim za komentar in predlog, kaj bi vi poskusili s takšnim učencem, ki bo sedaj že sedmarček. Z njim delam dve uri tedensko, ima pa še dve uri učne pomoči učitelja.Učenec, ki ga predstavljam, sedaj zaključuje 6. razred in ima po mojem mnenju močno obliko disleksije.Učenec ima izrazite ...

Samo za aktivne naročnike:
21. 6. 2023

Zaposlitev logopeda v vrtcu oziroma šoli

Kdaj in v katerih primerih lahko zaposli šola logopeda oziroma sistematizira delovno mesto logopeda?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 5. 2023

Ukrepanje šole v primeru neobiskovanja pouka in s tem nastanka manjka ocen in veliko negativnih le-teh

Zanima nas, kaj narediti v primeru, ko je učenec s posebnimi potrebami odsoten več časa in ima posledično manko ocen ter veliko negativnih ocen. Odsoten je bil že preko 400 ur. Ima zdravniška opravičila, odsoten je zaradi različnih bolezni, slabosti itd. Predvidevamo, da gre za psihosomatska obolenja, vendar nimamo nobenih ...

Samo za aktivne naročnike:
08. 5. 2023

Omogočanje popravljanja negativnih ocen in oblikovanje zaključne ocene pri posameznem predmetu

Kje piše oziroma kako je s tem, da je potrebno vsako negativno oceno popravljati? Recimo, otrok ima ocene 3,2,1. Je to pozitivno zaključeno lahko ali ne?

Samo za aktivne naročnike:
04. 5. 2023

Pomoč učenki s sumom na disleksijo in selektivni mutizem

Maja je 11-letna deklica, ki obiskuje osnovno šolo. Starši so sprožili postopek usmerjanja, saj obstaja sum, da ima deklica disleksijo, mama navaja, da jo ima verjetno tudi sama. Ta pri učenki še ni diagnosticirana, Verjetno gre pri učenki še za druge težave, kot so anksioznost, morda selektivni mutizem. Je izrazito ...

Samo za aktivne naročnike:
26. 4. 2023

Kdaj je odločba o usmeritvi pravnomočna?

Kdaj natančno postane odločba o usmerjanju veljavna? Ali še velja, da v 30 dneh od datuma izdaje odločbe?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11