Klepetalnica

30. 11. 2020

Kako z vajami pomagati otroku, pri kateremu ugotovimo križno stranskost?

Če pri otroku ugotavljamo križno stranskost, s katerimi vajami mu lahko pomagamo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 11. 2020

Imenovanje drugega pomočnika ravnatelja v centru za usposabljanje - postopek, pogodba in delež pedagoškega dela

V letošnjem šolskem letu je ravnatelj centra za usposabljanje imenoval še drugega pomočnika ravnatelja. Drugi pomočnik ravnatelja bo dopolnjeval svojo obveznost s 14 urami poučevanja v razredu, po pogodbi o zaposlitvi je predvideno, da ima 50 % obveznost kot pomočnik ravnatelja in 50 % obveznost kot učitelj dodatne učne pomoči. ...

Samo za aktivne naročnike:
20. 11. 2020

Odvzem statusa športnika

Dijak ima kot športnik ali kaj drugega odobren določen status o prilagojenih obveznostih. Zaradi neizpolnjevanje dogovorjenih obveznosti bi kot ravnateljica želela na predlog razredničarke ta status zamrzniti. Kako lahko to stori in kakšne dokumente mora pripraviti?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 11. 2020

Težave z orientacijo v zvezku in grafomotoriko - uporaba zvezka s tremi črtami ali uporaba računalnika za zapisovanje?

Ali je pri učencu, ki ima težave z orientacijo v zvezku in grafomotoriko smiselna uporaba zvezka s tremi črtami do konca osnovne šole, ali je bolje da učenec preide na zapisovanje na računalnik?

Samo za aktivne naročnike:
17. 11. 2020

Kateri strokovni delavec lahko izvaja ure dodatne strokovne pomoči?

Na šoli imamo starejši delavki (zaposleni za nedoločen čas) z nazivom izobrazbe (višja izobrazba, dosežena v 80. letih):učitelj-specialni pedagog za delo z vedenjsko in osebnostno motenimi vzgojitelj v domovih invzgojiteljica za vedenjsko in osebnostno motene in za učence v domovih.Ali ti dve strokovni delavki lahko opravljata delo ...

Samo za aktivne naročnike:
22. 10. 2020

Plača strokovnega delavca - pravica do dodatka za izvajanje prilagojenega programa

V posebni program vzgoje in izobraževanja imamo vključeno učenko z zmerno motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranostjo.Zanima nas višina dodatka za izvajanje prilagojenega posebnega programa - ali je višina defektološkega dodatka po kolektivni pogodbi 12 ali 18 procentov urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca?

Samo za aktivne naročnike:
21. 10. 2020

Otrok z disleksijo - vpliv bele table na težave pri disleksiji

V razredu uporabljamo belo tablo (interaktivno tablo + navadno belo tablo za pisanje s flomastri). Imamo tudi navadno zeleno tablo za pisanje s kredami, ki pa jo več ali manj uporabljamo za to, da nanjo pritrdimo plakate ali izdelke učencev.Kako bi uporaba te bele podlage lahko vplivala na težave ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 9. 2020

Otrok z disleksijo - opredelitev ciljev v IP-ju

Pri pripravi IP-ja za otroka z disleksijo imam vsakič težave pri zastavljanju ciljev oz. si želim to področje pri svojem delu izboljšati. Ali mi lahko svetujete, ali morda obstaja kakšen nabor dobro oblikovanih ciljev, ki so najbolj priporočljivi pri delu z dislektiki? Zavedam se, da so otroci različni, vendar me ...

07. 9. 2020

Toleranca napak pri ocenjevanju, ko napake izhajajo iz motnje?

Kako je s toleranco napak, ki izhajajo iz motnje? Ali napake, ki izhajajo iz motnje, upoštevamo ali ne? Na primer: ali kot napako upoštevamo nepravilen fonološki zapis besede, kljub temu, da je slušno razločevanje dobro?

Samo za aktivne naročnike:
03. 9. 2020

Izvajanje ur dodatne strokovne pomoči na dan dejavnosti

Učenec ima z odločbo odobreno 1 uro dodatne strokovne pomoči na teden. Zanima me, koliko ur dodatne strokovne pomoči mora imeti v šolskem letu? Vemo, da imajo učenci poleg pouka še dneve dejavnosti, šole v naravi ... kdaj se te ure nato izvajajo in kako te ure nadomestiti?

Samo za aktivne naročnike: