Klepetalnica

23. 6. 2021

Kolikšna mora biti realizacija ur dodatne strokovne pomoči na koncu šolskega leta?

Kako je z realizacijo ur dodatne strokovne pomoči (DSP) v osnovni šoli? Ali mora biti realiziranih vsaj 95 % ur, ki otroku pripadajo po odločbi, tako kot je pri ostalih predmetih?Če da:ali enako velja za ure učne pomoči, svetovalne storitve in pomoči za premagovanje primanjkljajev ovir oz. motenj? ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 6. 2021

Uvedba in uporaba vizualnega urnika pri predšolskem otroku z avtističnimi motnjami

Kako je z uporabo vizualnega urnika v vrtcu, če otrok nima težav s prehodi (recimo ne joče, ga ne bega), posnema otroke, ko se zamenja prostor/dejavnost oziroma je voden s strani spremljevalke? Ga je potrebno vseeno uvajati ali ne?Glede vizualnega urnika me zanima še, kako uvajamo sličice? Po eno ...

Samo za aktivne naročnike:
14. 6. 2021

Ali mora šola v individualizirani program vnesti vse prilagoditve, ki jih komisija za usmerjanje navede v strokovnem mnenju?

V kolikšni meri je vzgojno-izobraževalni zavod dolžan v individualizirani program učenca s posebnimi potrebami vključiti vse prilagoditve, ki jih KUOPP zapiše v strokovnem mnenju (če v šoli člani strokovne skupine presojamo, da določena prilagoditev, ki jo v svojem strokovnem mnenju zapiše KUOPP, ne vidimo kot smotrne)?

Samo za aktivne naročnike:
09. 6. 2021

Vključevanje drugega učitelja v oddelek v programu za otroke s posebnimi potrebami

V centru za usposabljanje bomo v naslednjem šolskem imeli kombinirani oddelek učencev od 1. do 4. razreda (v 1. r = 3 učenci, v 2. r = 0 učencev, v 3. r = 3 učenci, v 4. r = 2 učenca). Ali po pravilniku v tem oddelku pripada drugi učitelj ...

Samo za aktivne naročnike:
03. 6. 2021

Šolanje na domu - obveznost pridobitve nove odločbe in potrebni pogoji izvajalca

Starši učenca, ki ima odločbo, želijo izvajati šolanje na domu. Ali je za šolanje na domu potrebno pridobiti tudi mnenje komisije, ki je usmerjala otroka? Ali je (kadar gre za otroka s posebnimi potrebami) določeno, kakšno izobrazbo mora imeti izvajalec?

Samo za aktivne naročnike:
14. 5. 2021

Kako ravnati, če starši ne želijo podpisati individualiziranega programa (IP)?

Kako naj šola ravna v primeru, da starši dijaka s posebnimi potrebami ne želijo podpisati dijakovega IP, ker ni bil sprejet dogovor o prilagoditvi podaljšanega časa pisanja? Dijak ima odločbo zaradi PPPU, na šoli mu želimo čas na ocenjevanjih podaljšati za 50 %, starši bi želeli 100 % podaljšanje časa, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 5. 2021

Kaj je dobro vedeti o rokih v postopku usmerjanja ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo?

Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja (ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo) se po priporočilih vloži vsaj nekaj mesecev pred začetkom novega šolskega leta. Imamo informacijo, da je treba zahtevek vložiti decembra za naslednje šolsko leto.Ali je to kje datumsko opredeljeno ali pa je to priporočilo?Na šoli smo ...

Samo za aktivne naročnike:
23. 4. 2021

Postopek usmerjanja ob prehodu otroka/mladostnika iz osnovne v srednjo šolo

Kakšen je pravilen postopek pri usmerjanju učencev, ki zaključujejo osnovno šolo in bi želeli imeti dodatno strokovno pomoč tudi v nadaljnjem izobraževanju;do kdaj je treba poslati dokumentacijo na ZRSŠ;ali je v dokumentacijo treba navesti, na katero šolo in v kateri program se učenec vpisuje;ali imajo učenci, ki ...

Samo za aktivne naročnike:
02. 4. 2021

Morebitni znaki avtizma pri 5-letnem otroku - mnenje

Otrok je bil novembra star 5 let. Nekatere znake avtistične motnje smo v vrtcu opazili pri 4 letih, ko je otrok vsakič, preden so otroci šli spat, zelo »avtistično« natančno pospravil copate. Čez leto smo opažali tudi rutino v vrtcu - vsakič ko je vstopil, se je moral razhoditi po ...

Samo za aktivne naročnike:
30. 3. 2021

Drža pisala nizko pri konici in uporaba nastavkov za pisala

Učenec 1. razreda ima razvit sicer triprstni prijem, ampak pisalo prime zelo nizko pri konici. S kakšnimi dejavnostmi lahko učencu pomagamo, da bo pisalo držal višje? Ali je smiselno, da uporablja nastavke za pisala in kakšni naj ti bodo? Učenec sicer uporablja okrogle svinčnike in barvice, ki so petkotni. Ali ...

Samo za aktivne naročnike: