Klepetalnica

01. 12. 2022

Kako ravnati, kadar vrtec nima ali ne more zaposliti primernega kadra za izvajanje ur dodatne strokovne pomoči?

Kako lahko postopamo v primeru, ko vrtec otroku zaradi pomanjkanja kadra (ne le v zavodu, ampak tudi na trgu delovnih mest) ne more zagotoviti dodatne strokovne pomoči strokovnjaka, ki je naveden v zapisniku multidisciplinarnega tima?

29. 11. 2022

Ukrepanje šole, ko se otrok z avtističnimi motnjami zaradi agresivnega vedenja ne more dlje časa umiriti

V razredu Posebnega programa vzgoje in izobraževanja 1. stopnje imamo učenca z zmerno motnjo v duševnem razvojem in avtizmom, ki občasno postane izredno agresiven do sebe in do drugih. Učenec se ne umiri tudi več ur, zato takrat pokličemo starše, da pridejo ponj, saj drugače ne moremo zagotoviti varnosti zanj ...

Samo za aktivne naročnike:
24. 11. 2022

Sprejem otroka v redni oddelek vrtca, kljub usmeritvi v razvojni oddelek, zaradi nestrinjanja staršev

Ali lahko v redni oddelek vrtca sprejmemo otroka, ki ima v zapisniku multidisciplinarnega tima določeno usmeritev v razvojni oddelek vrtca, starši pa se s tem ne strinjajo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 11. 2022

Čas veljavnosti poročil in mnenj specialistov za potrebe postopka usmerjanja

Koliko časa velja dokumentacija zunanjih institucij (npr. defektološko, psihološko poročilo) za namene postopka usmerjanja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 11. 2022

Kako je z izvedbo ur DSP, če šola ne more zaposliti strokovnega delavca, ker ni prijav na razpis za prosto delovno mesto?

Kako ravnati, če šola razpiše delovno mesto, pa ni uspešna v kadrovanju? Kaj potem? Druge bližnje institucije pa ne morejo več zagotoviti dodatnih ur DSP.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 9. 2022

Izobrazbeni pogoji za za poučevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja oziroma v OŠ z nižjim izobrazbenim standardom

Ali imajo zaposleni, ki imajo končan magistrski študijski program inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju, ustrezne pogoje za poučevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja oziroma v OŠ z nižjim izobrazbenim standardom?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 9. 2022

Veljavnost vzgojnih ukrepov v srednji šoli

Kakšna je veljavnost vzgojnih ukrepov v srednji šoli? Torej, kdaj se brišejo oziroma kako je, ko je vzgojnih ukrepov več?

Samo za aktivne naročnike:
12. 9. 2022

Ali je potrdilo o cepljenju za otroka, ki ga je izdal zdravnik v tujini za vključitev v vrtec, veljavno?

V naš vrtec je vpisan otrok, ki s starši živi v sosednji Avstriji in ima tam tudi izbranega pediatra, starši in otrok so sicer Slovenci. Ob vključitvi otroka v vrtec so starši predložili zdravniško potrdilo v nemščini, da je otrok cepljen po rednem obveznem programu (na obrazcu, ki se uporablja ...

Samo za aktivne naročnike:
20. 6. 2022

Ukrepanje vrtca, če starši ne podpišejo zapisnika Multidisciplinarnega tima

V vrtcu se pogosto srečujemo s primeri, ko starši ne sprejemajo drugačnosti svojih otrok. V primerih, ko imajo otroci vedenjske težave in se mora delo ene strokovne delavke v skupini osredotočiti zgolj na enega otroka, je to res velik problem, z vidika zagotavljanja ciljev predšolske vzgoje, ne nazadnje pa tudi ...

Samo za aktivne naročnike:
16. 6. 2022

Prisotnost v oddelku za varuha-negovalca

Smo šola, ki izvaja posebni program vzgoje in izobraževanja z učence z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. V tem programu imamo zaposlene tudi varuhe – negovalce. Njihova tedenska obveznost je 40 ur. Zanima me, ali morajo biti med to obveznostjo ves čas v skupini, torej delajo 40 ur ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

1 2 3 4 5 6 7