Klepetalnica

26. 11. 2021

Objava delovnega mesta spremljevalca pred prejemom odločbe o usmeritvi, s katero je učencu spremljevalec dodeljen

Na začetku šolskega leta smo oddali zahtevo za spremembo Odločbe, kjer smo zaprosili za začasnega spremljevalca. Zavod za šolstvo nas je v dopisu obvestil, da bo učencu začasni spremljevalec dodeljen. V istem dopisu je bilo povpraševanje o zagotovitvi dodatnih pogojev (socialni pedagog in pripomočki), na kar smo odgovorili pritrdilno. Ali ...

Samo za aktivne naročnike:
04. 11. 2021

Opravljanje drugih del spremljevalca otroka s posebnimi potrebami v času odsotnosti otroka

Kakšna dela mora opravljati spremljevalec, ki je dodeljen za otroka, v času odsotnosti otroka zaradi bolezni?

Samo za aktivne naročnike:
02. 11. 2021

Spremljevalec otroka s posebnimi potrebami - komunikacija s starši in sodelovanje v skupini za pripravo in evalvacijo IP-ja

Ali spremljevalec lahko ali ne sme sodelovati na skupnem sestanku, ki je organiziran za predstavitev IP za otroka? Ali spremljevalec lahko komunicira in sodeluje z starši?

Samo za aktivne naročnike:
27. 10. 2021

Ali lahko starši pooblastijo tretjo osebo, s katero bi šola komunicirala glede njihovega otroka?

Starši učenca (starša sta sicer ločena) zaradi izrednih družinski razmer predlagajo, da šola o otroku komunicira z družinsko članico, ki v tem letu učencu tudi pomaga (učenec ima dodatno strokovno pomoč). Ali je to nekaj, kar zakonodaja omogoča oziroma kaj mora šola narediti? Je to stvar ustnega dogovora ali je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 10. 2021

Ali lahko učenec pri ocenjevanju znanja uporablja kartonček s poštevanko?

Učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ima izrazite težave na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev, zlasti poštevanke. Kako je z uporabo kartončka s poštevanko v 4. razredu pri preverjanju in ocenjevanju znanja (npr. ko učitelj preverja pisno množenje, pisno deljenje ipd.)? Ali sme učenec uporabljati oporni kartonček s poštevanko pri ...

Samo za aktivne naročnike:
06. 10. 2021

Ali ima učenec, ki se izobražuje na domu, pravico do sodelovanja na šolskih tekmovanjih?

Ali se lahko učenec, ki se šola na domu, udeleži tekmovanj na šoli, v katero je drugače vpisan? Ima status učenca, kot pravi zakon, vendar se ne predvideva, da bi se udeleževal dejavnosti, ki jih ponuja šola. Ali to pomeni tudi za tekmovanja? Če ne, kje pa se potem lahko ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 9. 2021

Kako pomagati otroku levičarju v vrtcu in kaj svetovati staršem?

Kako najbolj učinkovito pomagati otrokom, ki so levičarji, da bodo imeli v obdobju začetnega opismenjevanja v vrtcu tako pri drži samega pisala kot tudi pri osvajanju pisanja čim manj težav? Velikokrat se po nasvet obračajo tudi zaskrbljeni starši, ki svojim otrokom ne vedo pomagati, vidijo pa, da imajo precej težav.

Samo za aktivne naročnike:
17. 9. 2021

Priprava in uporaba vizualnega urnika pri otroku z avtističnimi motnjami v vrtcu

Punčka v vrtcu za ustvarjanje vsakodnevne rutine potrebuje urnik s simboli. Razmišljam, da bi z deklico sličice skupaj izbrali oz. jih bom narisala v njeni prisotnosti. Bi bile morda bolje fotografije, ki bi bile narejene v igralnici, in ne simboli (risbe npr. spanec, kosilo, sprehod …)?

Samo za aktivne naročnike:
15. 9. 2021

Kako v IP-ju določiti, za koliko podaljšati čas pisanja učenca pri ocenjevanju znanja?

Pri izvajanju prilagoditev smo vedno najbolj v dilemi glede zapisa časovnih prilagoditev v IP-ju. Popolnoma nam je jasno, da je potrebno upoštevati individualne razlike, motnjo, utrudljivost, da učenec nima občutka, da je pod časovnim pritiskom ... Vendar nas zanima, koliko časa konkretno lahko učencu podaljšamo čas, kadar ne gre za ...

Samo za aktivne naročnike:
14. 9. 2021

Občina financira zaposlitev stalnega spremljevalca - kako izpeljati postopek?

Učenec ima po odločbi dodeljenega začasnega spremljevalca. Ker po odločbi otroku ne pripada stalni spremljevalec, so se starši dogovorili z občino, ki bi za to finančno želeli pri tem pomagati, in sicer za 4 ure na dan. Ali je potrebno pridobiti še kakšno soglasje, da lahko šola zaposli to osebo? ...

Samo za aktivne naročnike: