Neizvajanje dodatne strokovne pomoči (DSP), ker starši ne podpišejo IP-ja ali ga ne vrnejo

Vprašanje:

Dogaja se nam, da tim pripravi IP, ki ga predstavimo staršem na sestanku. Ta dokument nato starši na sestanku ne želijo podpisati, ampak ga nesejo domov, da ga v miru preučijo. Dokument nam nato dlje časa ne vrnejo ali pa ga vrnejo s seznamom popravkov, ki niti niso v skladu z izdanim mnenjem in/ali odločbo, prav tako se s temi popravki ne strinjajo člani strokovne skupine. Posledično s tem se tudi zamika časa izvajanja DSP-ja, saj si brez dokončne verzije ne upamo začeti izvajati DSP. Kako ravnati?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj