Opredelitev in značilnosti

24. 2. 2020

Strategije, ki jih uporabljajo otroci z GJM v šoli

Kadar ne razumejo vprašanj ali ne znajo formulirati odgovora, se pogosto ne želijo izpostavljati. Kaj običajno storijo? Nerazumevanje maskirajo tako, da začnejo govoriti o nečem, kar bi lahko bilo povezano z vprašanjem, ali utihnejo. Izogibajo se komunikaciji in skušajo biti v razredu čim bolj ‘nevidni’. Učijo se na pamet, ker ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Vpliv govorno-jezikovnih motenj na šolski uspeh

Šola danes je ustanova, v kateri se pretežni delež znanja učencem posreduje z jezikom (z govorom in pisnim jezikom), znanje pa se tudi preverja in ocenjuje večinoma skozi jezik (z govorom in s pisnim jezikom). Otroci z govorno-jezikovno motnjo so zato učno slabši od vrstnikov, ki imajo jezikovne sposobnosti bolj ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Govorna in jezikovna motnja

Kadar v procesu učenja jezika in razvoju govora prihaja do zaostanka, zastoja, motenj ali primanjkljajev, lahko govorimo o govornih ali jezikovnih motnjah. Otroci z govorno motnjo ne izgovarjajo enega ali več glasov ali ga/jih nadomeščajo z drugimi glasovi v starosti, ko njihovi vrstniki ta glas/te glasove že pravilno izgovarjajo. Razlogi ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Simptomi govorno-jezikovnih motenj

Težavnost in oblika govorno-jezikovne Motnje (v nadaljevanju GJM) se pri otrocih zelo razlikujeta glede na starost in druge sposobnosti otroka. Pri triletnem otroku ugotavljamo govorno-jezikovno odstopanje, če otrok zelo slabo razume govor ali se nanj sploh ne odziva, uporablja le nekaj besed in se ne izraža v povedih. V tem ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Opredelitev govorno-jezikovne motnje

Človeška komunikacija, govor in jezik so kompleksne veščine, pri katerih je vključen človek kot celota, telesno, miselno, čutno, intuitivno. Zato je za obvladovanje teh veščin potrebno skladno delovanje mnogih zaznavnih, kognitivnih in motoričnih področij v možganih. Pri človeku se razvijajo od rojstva, najintenzivneje v prvih nekaj letih življenja, nato pa ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 2. 2020

Pojmi: govor, jezik in komunikacija

Komunikacija je prenos misli, sporočil ali informacij od tistega, ki sporočilo oddaja, do tistega, ki sporočilo sprejema. Komunikacija je lahko namerna (ko se zavedamo, kaj sporočamo) ali nenamerna (najpogosteje neverbalna govorica telesa, mimika obraza, ton glasu, petje). Sporočamo z besedami v ustni ali pisni obliki ali nebesedno. Nemogoče je ne ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike