Opredelitev in značilnosti

24. 2. 2020

Opis in značilnosti gibalno oviranih otrok

Med gibalno ovirane otroke sodijo otroci z različnimi poškodbami (okvarami) in obolenji osrednjega živčevja ter na drugi strani poškodbami, anomalijami rok in/ali nog in obolenji perifernega gibalnega aparata. Poškodbe ali obolenja so lahko prirojene, zgodnje, ki nastanejo pred porodom, ob njem ali po porodu. Sem prištevamo cerebralno paralizo, spino bifido ...
24. 2. 2020

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj gibalno-oviranih otrok

V. Gibalno ovirani otroci Gibalno ovirane otroke opredeljujemo kot: a. lažje gibalno ovirane otroke, b. zmerno gibalno ovirane otroke, c. težje gibalno ovirane otroke, d. težko gibalno ovirane otroke. VI. Dolgotrajno bolni otroci Otroke po poškodbi/bolezni možganov opredeljujemo kot dolgotrajno bolne zaradi dolgotrajnih posledic in velike možnosti razvoja epilepsije ter ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 2. 2020

Najpogostejše poškodbe/bolezni, ki vplivajo na sposobnosti gibanja

Cerebralna paraliza Cerebralna paraliza je skupina motenj razvoja gibanja in drže, ki so posledica nenapredujočih okvar možganov, nastalih v obporodnem obdobju. Motnje gibanja so najbolj prepoznaven znak cerebralne paralize in vplivajo na otrokove zmožnosti gibanja (samostojnost pri hoji, zmožnosti uporabe rok, občutenje lastnega telesa), skrbi zase, kot so oblačenje, hranjenje, ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Kompleksne psihične sposobnosti, ki vplivajo na učenje gibalno oviranih otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

Primerno, dobro zastavljeno, natančno ter razumljivo ocenjevanje spo- sobnosti otroka z gibalno oviranostjo je velik izziv, primeren za strokovnjake s področja zdravstva in šolstva različnih strok (interdiscipli- narnost) in zahtevajo dobro sodelovanje ter prepletanje njihovih specifičnih znanj (transdisciplinarnost). Na podlagi ocene otrokovih sposobnosti (šibkih in močnih področij delovanja) in v ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Prilagajanje otroka in družine na posledice poškodbe/bolezni

Posledice poškodbe/bolezni pomembno spremenijo življenje otroka in družine, lahko ogrozijo kakovost odnosov v družini in ogrozijo povezanost družine z okoljem. Prilagajanje otroka in družine na drugačno življenje ter spoprijemanje s težavami v vsakodnevnem življenju je pravzaprav dolgotrajen proces. Odvisen je od stopnje prizadetosti otroka, kako si otrok težave razlaga glede ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Pomen vključevanja gibalno oviranega otroka v šolo

Pridobivanje šolskega znanja in razvoj pozitivnih odnosov z vrstniki sta med pomembnimi razvojnimi nalogami v obdobju otroštva. Šola je najpomembnejši del socialnega življenja otrok, zato je občutek pripadnosti in sprejetosti med vrstniki zelo pomemben. Prehod iz vrtca v šolo je zahteven za večino otrok, še posebno za otroka s posebnimi ...
Samo za aktivne naročnike: