Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj gibalno-oviranih otrok

Predogled vsebine

V. Gibalno ovirani otroci

Gibalno ovirane otroke opredeljujemo kot:

  • a. lažje gibalno ovirane otroke,
  • b. zmerno gibalno ovirane otroke,
  • c. težje gibalno ovirane otroke,
  • d. težko gibalno ovirane otroke.

VI. Dolgotrajno bolni otroci

Otroke po poškodbi/bolezni možganov opredeljujemo kot dolgotrajno bolne zaradi dolgotrajnih posledic in velike ...

Za ogled vsebine se morate
brezplačno registrirati ali prijaviti v svoj račun.

Nazaj