Razvoj govora pri predšolskih otrocih

18. 10. 2023

Pomen prehrane dojenčka in malčka za govorni razvoj

Ustrezna in uravnotežena prehrana je pomembna za psihofizični razvoj dojenčka in malčka, pa tudi za govorno-jezikovni razvoj. Vpliv hrane na razvoj govora je lahko splošen in specifičen. Pa poglejmo najprej splošno vlogo:Hrana v obdobju dojenčka in malčka vpliva na razvoj možganov. Možgani so tisti organ, ki je sodeluje in ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Urjenje komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin pri predšolskih otrocih

Govor je eno temeljnih orodij pri delu z otroki v vrtcu. Otroci se najlažje učijo z raziskovanjem, igro in socialnimi interakcijami. Dobra komunikacija je pomembna za otroke v vrtcu in kasnejše življenje. Pomaga jim razviti samozavest in dobre odnose z ljudmi, življenje naredi prijetnejše zanje in z njimi. Pomaga jim ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 2. 2020

Otrok od 1. do 3. leta starosti

Otrok se uči komunikacije, jezika in govora v interakcijah z odraslimi. Pri učenju uporablja vse čute, najbolj pa sluh in vid. Vidni vtisi so trajnejši od slušnih, zato je pri otroku treba posebno pozornost posvetiti razvoju poslušanja. Za komunikacijo so velikega pomena tudi opazovanje mimike in kretenj sogovorca, ki govorne ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Otrok od 4. do 5. leta starosti

Otrok od 3. do 5. leta starosti V tem starostnem obdobju otrok postaja vedno bolj kompetenten sogovorec. Sposoben je poslušati zgodbice, jih pripovedovati in si jih izmišljati. Njegov besednjak se izjemno povečuje, jezikovne strukture postajajo daljše, bolj pravilne. Razvija izgovor vedno več glasov, razumljivost njegovega govora se povečuje. Govorno-jezikovne igrice ...
Samo za aktivne naročnike: