Mnenja strokovnih organov

06. 1. 2022

Katere dokumente lahko vrtec hrani v evidenci otrok, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje (mnenje IP)

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da svetovalna služba vrtca na podlagi Zakona o vrtcih, Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih in predpisanih obrazcih vodi evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč. Med drugim takšna evidenca zajema tudi strokovna mnenja drugih institucij: ...
28. 6. 2021

Pravica staršev do kopije pisnega ocenjevanja znanja za svojega otroka

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje o tem, ali in s katerim zakonom je prepovedano, da bi se starši lahko seznanili s pisnimi testi svojih otrok na način pridobitve fotokopij. Osnovna šola dovoli le vpogled v teste.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) ...
01. 6. 2021

Veljavnost privolitve za obdelavo osebnih podatkov v vrtcu in šoli in rok veljave za eno šolsko leto

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) prejel zaprosilo za mnenje v zvezi s privolitvami v obdelavo osebnih podatkov v vrtcih in šolah. Prosilec navaja, da vrtci in šole vsako šolsko leto zbirajo soglasja za obdelavo osebnih podatkov otrok in njihovih staršev, pri čemer izhajajo iz področnih podzakonskih predpisov, ki določajo, ...
08. 5. 2021

Dopustnost zahteve navajanja podatkov o cepljenju in zdravstvenem stanju otroka na vlogi za vpis otroka v vrtec (mnenje IPRS)

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali je dopustno, da vrtec že v vlogi za vpis otroka (torej pred sprejetjem in vključitvijo) zahteva podatke o zdravstvenem stanju in cepilnem statusu otroka.
06. 5. 2021

Razkritje podatkov o izobraževanju polnoletnih oseb (mnenje IPRS)

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje. Prosilec navaja, da so zasebna srednja in višja šola v izobraževanju odraslih, kamor se pogosto vpisujejo mlade osebe, stare 18 do 22 let. Pojasnjujejo, da pogodbo o izobraževanju sklenete s slušatelji, šolnino pa jim plačujejo starši. Vendar prihaja do situacij, ...
19. 6. 2020

Izvajanje respiratorne fizioterapije pri otroku s posebnimi potrebami v šolo (mnenje Varuha človekovih pravic)

Mati učenca drugega razreda osnovne šole je prosila Varuha človekovih pravic RS (Varuha) za posredovanje. Napisala je, da je njen otrok deček s posebnimi potrebami in mu je zaradi njegove oviranosti dodeljena spremljevalka. Poleg tega pa deček potrebuje pomoč pri izkašljevanju (respiratorno fizioterapijo), zato naj bi spremljevalka nudila tudi tovrstno ...
19. 6. 2020

Dodatna strokovna pomoči za otroka, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more biti vključen v vrtec (mnenje Varuha človekovih pravic)

Opis: V osebnem pogovoru na poslovanju zunaj sedeža Varuha je pobudnica opozorila na problem izvajanja dodatne strokovne pomoči (DSP) za svojega sina. Deček je pred enim letom zaradi gluhote prejel polžev vsadek, zaradi česar nujno potrebuje specialno surdopedagoško obravnavo v skladu z odločbo o usmeritvi. DSP je izvajal Center za ...
19. 6. 2020

Občina zahteva dokumentacijo v zvezi z zagotovitvijo spremljevalca v vrtcu za otroka s posebnimi potrebami (mnenje IPRS)

Občina zahteva dokumentacijo v zvezi z zagotovitvijo spremljevalca v vrtcu za otroka s posebnimi potrebami Povzetek: Ali lahko občina od vrtca zahteva dokumentacijo (celotno mnenje multidisciplinarnega tima) v zvezi z zagotovitvijo dodatnega spremljevalca konkretnemu otroku, ker mora občina kriti te stroške, in sicer na podlagi Zakon o celostni zgodnji obravnavi ...
19. 6. 2020

Občina zahteva dokumentacijo, ki se vodi v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in nudenja dodatne strokovne pomoči (mnenje IPRS)

Občina zahteva dokumentacijo, ki se vodi v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in nudenja dodatne strokovne pomočiPovzetek: Ali lahko župan zahteva od šole posredovanje odločb otrok s posebnimi potrebami, zapisnikov sestankov s starši, datume ustnih pogovorov s starši glede njihovih otrok ...  Organ: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
19. 6. 2020

Financiranje prevoza učencev s posebnimi potrebami in posredovanje odločbe o usmeritvi na MIZŠ (mnenje IPRS)

Financiranje prevoza učencev s posebnimi potrebamiPovzetek: Javni zavod, ki ima z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ki je tudi ustanovitelj, sklenjeno pogodbo o financiranju prevoza učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dneh. Za izvajanje te pogodbe želi ministrstvo prejeti tudi odločbe o usmeritvi mladostnikov v to institucijo. ...