Mnenja strokovnih organov

19. 6. 2020

Izvajanje respiratorne fizioterapije pri otroku s posebnimi potrebami v šolo (mnenje Varuha človekovih pravic)

Mati učenca drugega razreda osnovne šole je prosila Varuha človekovih pravic RS (Varuha) za posredovanje. Napisala je, da je njen otrok deček s posebnimi potrebami in mu je zaradi njegove oviranosti dodeljena spremljevalka. Poleg tega pa deček potrebuje pomoč pri izkašljevanju (respiratorno fizioterapijo), zato naj bi spremljevalka nudila tudi tovrstno ...
19. 6. 2020

Dodatna strokovna pomoči za otroka, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more biti vključen v vrtec (mnenje Varuha človekovih pravic)

Opis: V osebnem pogovoru na poslovanju zunaj sedeža Varuha je pobudnica opozorila na problem izvajanja dodatne strokovne pomoči (DSP) za svojega sina. Deček je pred enim letom zaradi gluhote prejel polžev vsadek, zaradi česar nujno potrebuje specialno surdopedagoško obravnavo v skladu z odločbo o usmeritvi. DSP je izvajal Center za ...
19. 6. 2020

Občina zahteva dokumentacijo v zvezi z zagotovitvijo spremljevalca v vrtcu za otroka s posebnimi potrebami (mnenje IPRS)

Občina zahteva dokumentacijo v zvezi z zagotovitvijo spremljevalca v vrtcu za otroka s posebnimi potrebami Povzetek: Ali lahko občina od vrtca zahteva dokumentacijo (celotno mnenje multidisciplinarnega tima) v zvezi z zagotovitvijo dodatnega spremljevalca konkretnemu otroku, ker mora občina kriti te stroške, in sicer na podlagi Zakon o celostni zgodnji obravnavi ...
19. 6. 2020

Občina zahteva dokumentacijo, ki se vodi v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in nudenja dodatne strokovne pomoči (mnenje IPRS)

Občina zahteva dokumentacijo, ki se vodi v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in nudenja dodatne strokovne pomočiPovzetek: Ali lahko župan zahteva od šole posredovanje odločb otrok s posebnimi potrebami, zapisnikov sestankov s starši, datume ustnih pogovorov s starši glede njihovih otrok ...  Organ: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
19. 6. 2020

Financiranje prevoza učencev s posebnimi potrebami in posredovanje odločbe o usmeritvi na MIZŠ (mnenje IPRS)

Financiranje prevoza učencev s posebnimi potrebamiPovzetek: Javni zavod, ki ima z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ki je tudi ustanovitelj, sklenjeno pogodbo o financiranju prevoza učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dneh. Za izvajanje te pogodbe želi ministrstvo prejeti tudi odločbe o usmeritvi mladostnikov v to institucijo. ...
19. 6. 2020

Varovanje osebnih podatkov v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (mnenje IPRS)

Varovanje OP v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebamiPovzetek: Ureditev varstva osebnih podatkov, ko člani komisije pripravljajo strokovno mnenje o usmerjanju otroka s posebnimi potrebami ter določitvi roka hrambe dokumentacije, ki vsebuje občutljive osebne podatke otroka/mladostnikaOrgan: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije