Mnenja strokovnih organov

20. 2. 2024

Dostop starša do zdravstvene dokumentacije otroka ob domnevnem nasilju v družini (mnenje IPRS)

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da so prejeli zahtevo enega od staršev po dokumentih o zdravstveni obravnavi za njunega mladoletnega otroka. Prosilec dodaja, da gre v zadevnem primeru za situacijo, ko je ta starš v priporu zaradi domnevnega spolnega nasilja tudi napram otroku. ...
30. 11. 2023

Pridobitev individualiziranega programa na osnovni šoli s strani staršev (mnenje IPRS)

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje, ali kateri predpis prepoveduje, da bi starši pridobili kopijo individualiziranega programa, ki se nanaša na njihovega otroka. V tem primeru je bila ustna prošnja starša za seznanitev zavrnjena s pojasnilom, da to ni praksa šol ter da je treba upoštevati pravila varstva osebnih ...
04. 8. 2023

Dostop do zapisnika sestanka na šoli o obravnavi nasilja nad hčerjo

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da je od ravnateljice šole zahteval zapisnik sestanka, ki je potekal v zvezi z mobingom nad hčerko prosilca. Ravnateljica je najprej obljubila posredovanje zapisnika, nato je prosilca povabila, da si ga ogleda v prostorih šole, ...
07. 6. 2023

Pravica staršev do seznanitve z zapisom o nasilju nad otrokom, ko gre za družinsko nasilje

Informacijski pooblaščenec IP je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da so kot vrtec na CSD poslali zapis o nasilju nad otrokom v skladu s Pravilnikom o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode. Starši otroka so od vrtca zahtevali posredovanje zapisa. Postopek seznanitve ureja (poleg Splošne ...
02. 6. 2023

Osebni podatki otroka s posebnimi potrebami v zapisniku sveta staršev

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da imajo na šoli v oddelku, ki ga obiskuje otrok prosilca, otroka s posebnimi potrebami, za katerega so starši pri vodstvu šole izrazili zaskrbljenost, saj otrok s svojimi izpadi moti pouk in je občasno tudi fizično nasilen. Šola ...
10. 5. 2023

Dostop staršev do zapisnikov, prijav in osebnih podatkov v postopku obravnave medvrstniškega nasilja v šoli

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede posredovanja podatkov staršem. Prosilca zanima: 1. Ali šola ravna pravilno, če zapisnika v zvezi z obravnavo medvrstniškega nasilja v šoli staršem ne pošilja, temveč jim omogoča le vpogled v zapisnik? 2. Ali je pravilno, da šola staršu, ki je osumljen ...
05. 5. 2023

Razkritje otrokovih težav v šoli s strani strokovnih delavcev šole

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali je bilo prav, da je strokovna delavka šole drugim učencem razkrila informacijo o tem, da ima hči prosilca (13 let) »določene težave, zaradi česar ji je treba pomagati, saj ji doma nočejo«. Strokovna delavka naj bi v hčerinem ...
23. 3. 2023

Katere zdravstvene osebne podatke učenca lahko vključimo v individualizirani program?

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so dne prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko kot center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje v individualiziran program učenca napišejo naslednje zdravstvene podatke: podatki o alergijah učenca, podatki o posebnostih prehrane, konsistenci hrane in dieti, vrsta terapije: npr. protibolečinska terapija, antiepileptična terapija, antipsihotična terapija. ...
16. 3. 2023

Pridobivanje podatkov iz centralnega registra prebivalstva z namenom pošiljanja vabil staršem otrok k prvemu vpisu otrok v vrtec

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o posredovanju podatkov iz podatkovne zbirke CRP vrtcu, katerega ustanoviteljica je občina, z namenom pošiljanja vabil staršem otrok k prvemu vpisu otrok v vrtec.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu ...
05. 12. 2022

Posredovanje poročil in drugih informacij o otroku razvojni ambulanti s strani vzgojno-izobraževalnega zavoda

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje o tem, ali je dopustno, da se na željo razvojne ambulante tej pošlje poročilo vzgojitelja oziroma opis funkcioniranja otroka v vrtčevski situaciji, z osredotočenostjo na otrokovo sodelovanje, razumevanje, vedenje, čustvovanje in socializacijo, tudi na način izpolnjevanja vprašalnikov. Poleg tega prosilca zanima, ali je ...