Mnenja strokovnih organov

05. 12. 2022

Posredovanje poročil in drugih informacij o otroku razvojni ambulanti s strani vzgojno-izobraževalnega zavoda

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje o tem, ali je dopustno, da se na željo razvojne ambulante tej pošlje poročilo vzgojitelja oziroma opis funkcioniranja otroka v vrtčevski situaciji, z osredotočenostjo na otrokovo sodelovanje, razumevanje, vedenje, čustvovanje in socializacijo, tudi na način izpolnjevanja vprašalnikov. Poleg tega prosilca zanima, ali je ...
11. 11. 2022

Vpogled vrtca v cepilni status otroka in preverjanja izdane vsebine zdravniškega potrdila brez soglasja staršev

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo prosilca za mnenje glede vpogledovanja vrtca v cepilni status otroka in preverjanja izdanega zdravniškega potrdila pri otrokovem pediatru. Prosilca zanima tudi, ali lahko pediater z vrtcem deli informacije o otrokovem cepilnem statusu ter vsebino zdravniškega potrdila brez dovoljenja staršev. Na podlagi informacij IP ...
04. 11. 2022

Seznanitev z dokumentacijo v zvezi s postopkom pridobitve spremljevalca otroka s posebnimi potrebami

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel prošnjo prosilca, v katerem ta navaja, da je ravnateljico šole, v katero hodi otrok prosilca, že dvakrat prosil za seznanitev z vso dokumentacijo v zvezi s postopkom pridobitve spremljevalca sinu s posebnimi potrebami. Prosilec pojasnjuje, da ravnateljica to prošnjo zavrača z obrazložitvijo, da ...
15. 6. 2022

Pridobitev poročil v zvezi z otrokom s posebnimi potrebami

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje, ali in kako lahko pri šoli ali drugi ustanovi prosilec pride do poročil učiteljic in izvajalke dodatne strokovne pomoči, ki se nanašajo na zaključeno evalvacijo. Prosilka je mati otroka s posebnimi potrebami, ki obiskuje 2. razred osnovne šole. Do sedaj poročil še ni ...
09. 6. 2022

Upravičena omejitev dostopa do podatkov v eAsistentu za starša

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede pravice dostopa do eAsistenta. Prosilca zanima, ali ima oče pravico dostopa do eAsistenta za svojega 17-letnega sina glede to, da ima prepoved stikov zaradi fizičnega in psihičnega nasilja. Prosilec pojasnjuje, da oče ni zakoniti zastopnik niti mu otrok nikoli ni ...
08. 6. 2022

Snemanje pouka in ocenjevanja znanja s strani učitelja v osnovni šoli

Informacijski pooblaščenec je prejel zaprosilo za mnenje, v katerem prosilca zanimajo zakonske osnove za snemanje pouka in ocenjevanja znanja v osnovni šoli s strani učitelja. Prosilec sprašuje se o smiselnosti tovrstnega početja.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju posreduje neobvezujoče mnenje.Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno ...
02. 6. 2022

Posredovanje osebnih podatkov nekdanjih učencev za različne namene

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede posredovanja podatkov o bivših učencih.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih ...
09. 3. 2022

Pregled mobilnega telefona učenca v šoli

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje. Prosilca zanima, ali je zahteva in prisila učiteljice, da ji učenec pokaže fotografije in video posnetke na svojem telefonu, v skladu z zakoni in predpisi s področja varstva osebnih podatkov.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom ...
06. 1. 2022

Katere dokumente lahko vrtec hrani v evidenci otrok, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje (mnenje IP)

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da svetovalna služba vrtca na podlagi Zakona o vrtcih, Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih in predpisanih obrazcih vodi evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč. Med drugim takšna evidenca zajema tudi strokovna mnenja drugih institucij: ...
28. 6. 2021

Pravica staršev do kopije pisnega ocenjevanja znanja za svojega otroka

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje o tem, ali in s katerim zakonom je prepovedano, da bi se starši lahko seznanili s pisnimi testi svojih otrok na način pridobitve fotokopij. Osnovna šola dovoli le vpogled v teste.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) ...