Mnenja strokovnih organov

15. 6. 2022

Pridobitev poročil v zvezi z otrokom s posebnimi potrebami

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje, ali in kako lahko pri šoli ali drugi ustanovi prosilec pride do poročil učiteljic in izvajalke dodatne strokovne pomoči, ki se nanašajo na zaključeno evalvacijo. Prosilka je mati otroka s posebnimi potrebami, ki obiskuje 2. razred osnovne šole. Do sedaj poročil še ni ...
09. 6. 2022

Upravičena omejitev dostopa do podatkov v eAsistentu za starša

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede pravice dostopa do eAsistenta. Prosilca zanima, ali ima oče pravico dostopa do eAsistenta za svojega 17-letnega sina glede to, da ima prepoved stikov zaradi fizičnega in psihičnega nasilja. Prosilec pojasnjuje, da oče ni zakoniti zastopnik niti mu otrok nikoli ni ...
08. 6. 2022

Snemanje pouka in ocenjevanja znanja s strani učitelja v osnovni šoli

Informacijski pooblaščenec je prejel zaprosilo za mnenje, v katerem prosilca zanimajo zakonske osnove za snemanje pouka in ocenjevanja znanja v osnovni šoli s strani učitelja. Prosilec sprašuje se o smiselnosti tovrstnega početja.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju posreduje neobvezujoče mnenje.Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno ...
02. 6. 2022

Posredovanje osebnih podatkov nekdanjih učencev za različne namene

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede posredovanja podatkov o bivših učencih.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih ...
09. 3. 2022

Pregled mobilnega telefona učenca v šoli

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje. Prosilca zanima, ali je zahteva in prisila učiteljice, da ji učenec pokaže fotografije in video posnetke na svojem telefonu, v skladu z zakoni in predpisi s področja varstva osebnih podatkov.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom ...
06. 1. 2022

Katere dokumente lahko vrtec hrani v evidenci otrok, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje (mnenje IP)

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da svetovalna služba vrtca na podlagi Zakona o vrtcih, Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih in predpisanih obrazcih vodi evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč. Med drugim takšna evidenca zajema tudi strokovna mnenja drugih institucij: ...
28. 6. 2021

Pravica staršev do kopije pisnega ocenjevanja znanja za svojega otroka

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje o tem, ali in s katerim zakonom je prepovedano, da bi se starši lahko seznanili s pisnimi testi svojih otrok na način pridobitve fotokopij. Osnovna šola dovoli le vpogled v teste.Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) ...
01. 6. 2021

Veljavnost privolitve za obdelavo osebnih podatkov v vrtcu in šoli in rok veljave za eno šolsko leto

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) prejel zaprosilo za mnenje v zvezi s privolitvami v obdelavo osebnih podatkov v vrtcih in šolah. Prosilec navaja, da vrtci in šole vsako šolsko leto zbirajo soglasja za obdelavo osebnih podatkov otrok in njihovih staršev, pri čemer izhajajo iz področnih podzakonskih predpisov, ki določajo, ...
08. 5. 2021

Dopustnost zahteve navajanja podatkov o cepljenju in zdravstvenem stanju otroka na vlogi za vpis otroka v vrtec (mnenje IPRS)

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali je dopustno, da vrtec že v vlogi za vpis otroka (torej pred sprejetjem in vključitvijo) zahteva podatke o zdravstvenem stanju in cepilnem statusu otroka.
06. 5. 2021

Razkritje podatkov o izobraževanju polnoletnih oseb (mnenje IPRS)

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje. Prosilec navaja, da so zasebna srednja in višja šola v izobraževanju odraslih, kamor se pogosto vpisujejo mlade osebe, stare 18 do 22 let. Pojasnjujejo, da pogodbo o izobraževanju sklenete s slušatelji, šolnino pa jim plačujejo starši. Vendar prihaja do situacij, ...