Praktično delo

09. 9. 2020

Pomoč hiperaktivnim otrokom z gibalnimi dejavnostmi

Vsak strokovni delavec, ki se je že srečal s hiperaktivnim otrokom v procesu vzgoje in izobraževanja, bi takšnega otroka na kratko lahko opisal kot otroka, ki je neprestano v gibanju, ki se na dražljaje iz okolja odziva zelo impulzivno in težko sprejema pravila, dogovorjena v neki socialni sredini.Obravnava hiperaktivnega ...
25. 2. 2020

Kako pomagati mladostnikom s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje (od 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja naprej)

Otroci z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo predstavljajo populacijo 4–10 odstotkov otrok v naših šolah, višji pa je odstotek otrok, ki imajo težave (blažje do zmerne) na področju pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje in impulzivnosti. Težave so pogosto kompleksne, saj se kažejo na več področjih otrokovega/mladostnikovega funkcioniranja. Največ težav imajo ...
Samo za aktivne naročnike: