Prilagoditve

26. 5. 2020

Vloga spremljevalca pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa za otroke z AM

Otroci z AM se ob vključitvi v VIZ srečajo s številnimi spremembami, zahtevnejšim socialnim okoljem ter storilnostno naravnanim kurikulom. Razkorak med zahtevami programa VIZ in prilagoditvenimi spretnostmi otroka z AM je pogosto prevelik, da bi ta takoj zmogel zadostiti pričakovanim standardom samostojnosti in doseganja ciljev. Pri premostitvi tega razkoraka lahko ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2020

Organizacija podaljšanega bivanja

Otroci z AM v času podaljšanega bivanja potrebujejo možnost umika od dražljajev, čas in prostor za počitek ter mirno dejavnost. Prav tako potrebujejo možnost urjenja v socialni komunikaciji in priložnost za širitev interesnih področij.V strukturiranem in predvidljivem okolju se otrok z AM lahko uči prilagoditvenih spretnosti in v polni ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2020

Preverjanje in ocenjevanje znanja

Posebnosti v delovanju otroka z AM pogosto vplivajo na zmožnost učenja. Zato je potrebno poznati in razumeti vsakega otroka z AM ter s prilagoditvami odpravljati ovire na poti pridobivanja znanja in spretnosti. Posebno pozornost naj se posveča sprožilcem težavnega vedenja, saj je le-to lahko ena izmed pogostih ovir. Prav tako ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2020

Poučevanje otrok z AM

Načine poučevanja je potrebno prilagajati, ne poučuje se vedno na enak način. Poiskati je treba način, ki je uspešen, bodisi z menjavo metod, oblik dela ali okolja. Prilagaja naj se načine poučevanja glede na uporabo sredstev, kombiniranje npr. zvočne posnetke s tabelnimi in vizualnimi slikami. Pomembno je uporabljati veliko vizualnih ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2020

Časovna prilagojenost

Whitaker (2011) poudarja pomen strukturiranega časa. Otroci z AM imajo zelo močno potrebo po tem, da vedo, kaj sledi, in velike težave z zaporedji dogodkov – najlažje jim pomagamo z vpeljavo rutin in urnikov. Oboje olajša prehode med dejavnostmi in, zelo pomembno, otroku z AM povečuje občutek varnosti. »Če otroku ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2020

Pripomočki in oprema

Najpogosteje uporabljeni pripomočki za poučevanje otrok z AM so: fotoaparat, video kamera, računalnik, projektor in drugo.Za natančno in jasno določanje trajanja in konca aktivnosti se uporabljajo peščene ure, časomeri, brenčači (buzzer) ipd. Slika: Peščena ura, ki omeji čas na 15 minut (vir: https://www.yosbursaw.com/index.php?main_page=product_info&products_id=248549) Za pomoč pri organizaciji in ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2020

Priprava prostora

Zaradi prenasičenosti senzoričnih informacij otroci z AM občasno potrebujejo prostor za umik. V ta namen se v razredu lahko naredi miren kotiček, ki se ga po potrebi omeji (npr. z manjšimi deli pohištva, predalniki na kolesih, panoji, blazinami …).Za otroke z AM, ki potrebujejo umik izven razreda ali skupine, ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2020

Strukturirano okolje

Za nemoten potek delovnega dne v vzgojno izobraževalni instituciji je pomembna temeljita priprava, sistematična in strukturirana izvedba vseh dejavnosti, ki jih zajema vzgojno-izobraževalni proces. Poleg dela v skupini in pouka je pomemben tudi prevoz oziroma prihod v institucijo, organizacija jutranjega varstva, odmorov in malice, prehodov iz prostora v prostor ter ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2020

Ustvarjanje vzgojno-izobraževalnega okolja za otroke in mladostnike z AM

Otroci z AM so skupina otrok s posebnimi potrebami, ki si sčasoma vedno bolj oblikuje svojo identiteto. Oblikuje si jo s svojimi značilnostmi delovanja ter načini, strategijami in metodami dela, ki jih potrebujejo za socialno vključenost v najširšem smislu. V svojem delovanju so otroci z AM svojevrstna skupina otrok, saj ...
Samo za aktivne naročnike: