Aktualno in zanimivo

27. 7. 2022

Sprejeta sta pravilnika, ki določata izobrazbo strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije ter poklicnem in strokovnem izobraževanju

V Uradnem listu št. 87/22 sta bila objavljena nova pravilnika, ki določata izobrazbo strokovnih delavcev izobraževalnih programih gimnazije ter poklicnem in strokovnem izobraževanju, in sicer:Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanjuPravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije ...
26. 7. 2022

V pripravi je sprememba Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive, s katero bi vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojitelja lahko napredovali v strokovne nazive

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), predlog je objavljen na portalue-demokracija.Predlog pravilnika je pripravljen v skladu s spremembo 105. člena Zakona o organizaciji in ...
22. 6. 2022

Sprejeti so novi pravilniki, ki določajo izobrazbo strokovnih delavcev v vrtcih, osnovnih šolah, dijaških domovih in prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 85/22 so bili objavljeni novi pravilniki, ki določajo izobrazbo strokovnih delavcev v vrtcih, osnovnih šolah, dijaških domovih in prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, in sicer:Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih ...
14. 6. 2022

Izdane so slovenske Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

V zadnjih letih smo priča velikemu porastu uporabe naprav z zasloni na vseh področjih življenja pri vseh generacijah, tudi med otroki in mladostniki, kar je predvsem posledica razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije in njene vpetosti v vsakdanje življenje.Poleg televizije smo začeli množično uporabljati pametne telefone, tablice, računalnike, igralne konzole in pametne ...
10. 6. 2022

Nov Vzgojni program za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in Izvedbena priporočila za izvajanje vzgojnega programa

Vzgojni program za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami z Izvedbenimi priporočili za izvajanje vzgojnega programa (v nadaljevanju Vzgojni program) opredeljuje vzgojno-izobraževalno delo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami, ki po sklepu ministrice za izobraževanje, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 5. 2022

Zavod za šolstvo je izdal Priporočila za načrtovanje, organiziranje in izvedbo preverjanja in ocenjevanja znanja za učence, ki so ob koncu šolskega leta neocenjeni ali se izobražujejo na domu

Glede na vprašanja in dileme, ki se pojavljajo na šolah, so na Zavodu RS za šolstvo pripravili nekaj priporočil, namenjenih vodstvenim in strokovnim delavcem v osnovnošolskih izobraževalnih programih v času načrtovanja, organiziranja in izvedbe preverjanja in ocenjevanja znanja učencev z izpiti. Priporočila so usklajena z Inšpektoratom Republike Slovenije za šolstvo ...
13. 5. 2022

Sprememba termina zimskih počitnic v šolskem letu 2022/23

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zaradi izvedbe svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo leta 2023 potekalo v Sloveniji (Planica 2023) med 21. februarjem in 5. marcem z dopolnitvijo pravilnikov o šolskem koledarju za osnovne, srednje in glasbene šole prestavilo zimske šolske počitnice v letu 2023 za en ...
12. 4. 2022

Smernice za vključevanje otrok in mladostnikov z začasno zaščito v vzgojno-izobraževalne zavode

Zavod RS za šolstvo je objavil Smernice za vključevanje otrok in mladostnikov z začasno zaščito v vzgojno-izobraževalne zavode. Smernice so namenjene vodstvenim in strokovnim delavcem v vrtcih, osnovnih ter srednjih šolah in služijo podpori pri vključevanju in delu z otroki in mladostniki, ki prihajajo iz vojnih območij in potrebujejo pomoč ...
07. 3. 2022

Porast medvrstniškega nasilja v vzgoji in izobraževanju

MIZŠ je vzgojno-izobraževalnim zavodom posredovalo okrožnico, kjer poudarjajo, da so posebne razmere zadnjih dveh let močno vplivale na počutje otrok in mladostnikov, kar se zadnje čase tudi kaže v bistvenem porastu primerov medvrstniškega nasilja.V pomoč pri morebitnih postopkih je Zavod RS za šolstvo objavil Protokol ob zaznavi in za ...
09. 2. 2022

Od 29. 1. 2022 se v postopku usmerjanja uporabljajo novi obrazci

Na podlagi 1. člena Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami se od 29. 1. 2022 v postopku usmerjanja uporabljajo novi obrazci, ki so priloga tega pravilnika. Ti obrazci so:Zahteva za uvedbo postopka usmerjanjaZahteva za spremembo odločbe o usmeritviZahteva za izobraževanje ...