V pripravi je sprememba Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive, s katero bi vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojitelja lahko napredovali v strokovne nazive

26. 7. 2022

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), predlog je objavljen na portalue-demokracija.

Predlog pravilnika je pripravljen v skladu s spremembo 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju: ZOFVI), s katero se je v sistem napredovanja v nazive vključilo tudi delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja. V tretjem odstavku 105. člen ZOFVI določa, da v naziv mentor in svetovalec lahko napreduje pomočnik vzgojitelja v vrtcu. Določba bi se začela uporabljati s 1. 9. 2022.

Temeljne spremembe in dopolnitev pravilnika tako obsegajo:

  1. spremembe in dopolnitve vsebine in obsega pogojev za napredovanje vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja,
  2. upoštevanje sprememb v sistemu vzgoje in izobraževanja,
  3. natančnejši opis pogojev vrednotenja opravljenega dodatnega strokovnega dela.

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge in komentarje na predlog najkasneje do 16. avgusta 2022 na portalu e-demokracija preko spletnega obrazca.

Besedilo pravilnika in oddaja komentarja je možna TUKAJ.

Nazaj