Praktično delo

25. 2. 2020

Ali gibanje vpliva na intelektualni razvoj otroka?

O gibanju otrok Gibanje je biološka potreba otroka. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da so otroci in mladostniki vsak dan telesno aktivni od 60 do 90 minut. Vendar pogosto ni tako. Sodoben potrošniško naravnan način življenja ter zabavne elektronske in komunikacijske pridobitve so povzročile pri mladih porazen gibalni primanjkljaj. Otroci ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 1. 2020

Prilagoditve pri pouku - primer dobre prakse

Individualizirane programe za nadarjene učence običajno oblikujejo koordinatorji oz. šolska svetovalna služba, medtem ko so za Prilagoditve pri pouku odgovorni razredni učitelji oz. učitelji posameznih predmetnih področij. Ti tudi pripravijo Prilagoditve za nadarjene učence pri pouku določenega predmeta, pri čemer sledijo izhodiščem za delo z nadarjenimi učenci, izhajajo pa iz ...