Opredelitev in značilnosti

26. 5. 2020

Otroci z avtističnimi motnjami

Že vrsto let se v vse programe vzgoje in izobraževanja vključuje tudi otroke z avtističnimi motnjami. Septembra 2013 je začel veljati Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, kjer so prvič navedeni tudi otroci z avtističnimi motnjami kot posebna skupina otrok s posebnimi potrebami. Pred tem so bili največkrat opredeljeni ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2020

Začetki sistemskega urejanja področja avtizma v Sloveniji in novosti v vzgoji in izobraževanju

Posamezni strokovnjaki, tako znotraj šolstva kot zdravstva, posamezne vzgojno-izobraževalne institucije in nekateri starši otrok z avtističnimi motnjami so se v Sloveniji začeli ukvarjati z avtizmom relativno zgodaj in puščajo neizbrisen pečat pri opredelitvi, diagnostiki in obravnavi otrok z avtističnimi motnjami. Na podlagi njihovih ugotovitev se je začel proces oblikovanja konceptov ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 5. 2020

Opredelitev avtizma

Avtizem je nevrološko pogojena razvojna vseživljenjska motnja, ki lahko z ustreznimi pristopi in obravnavami omogoča kakovostno življenje.V zadnjih 30-ih letih se je pojavnost te motnje zelo povečala. Leta 1985 je imel eden od 2500 otrok avtistične motnje, leta 1995 eden na 500, leta 2007 eden na 150 in ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 5. 2020

Prepoznavanje otroka z avtistično motnjo

Značilnosti otrok z avtističnimi motnjamiOtroci z avtističnimi motnjami kažejo razvojne zaostanke na več razvojnih področjih, ki se pokažejo že v predšolskem obdobju. Opazen je razvojni zaostanek na področju čustvovanja, socializacije in komunikacije.V predšolskem obdobju se otroci z avtističnimi motnjami ločijo od drugih predvsem po tem, da se radi ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2020

Kako vzgojitelji/učitelji prepoznajo značilne znake avtističnih motenj, na kaj naj bodo pozorni pri opazovanju in kdaj naj se povežejo v timsko sodelovanje, da bodo kar najbolje načrtovali vzgojno-izobraževalno delo

Za opredelitev, da ima otrok avtistične motnje ne obstaja biološki označevalec, zato je diagnoza klinično postavljena. Temelji na poročilih staršev, zdravstvenem, psihološkem in pedagoškem poročanju, vedenjski sliki otroka med igro, oceni sposobnosti in prilagoditvenih spretnosti in, če je le možno tudi na poročanju samega otroka. Dokončna diagnoza se najprej postavi ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2020

Kateri so znaki avtističnih motenj v zgodnjem otroštvu?

Da lahko dovolj zgodaj prepoznamo znake, ki nakazujejo na težave, povezane z avtističnimi motnjami, je nujno, da vemo, kaj opazovati.Lažje je, če tovrstne znake poznamo že vnaprej in ne raziskujemo šele potem, ko se pojavijo. V nadaljevanju bomo predstavili znake avtističnih motenj, ki se pojavijo v zgodnjem otroštvu in ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2020

Znaki avtističnih motenj v prvem letu

Že Kanner je leta 1943 zgodnje znake avtizma opredeljeval kot nenavadni socialni razvoj otroka. Prav tako je Asperger leto kasneje poudarjal oslabljeno socialno komunikacijo.Pomembni napovedovalci avtističnih motenj so tudi primanjkljaji v motoriki in senzoriki v prvem letu otrokovega življenja (Sacrey, 2015).Vedenjski znaki, ki jih kažejo otroci in o ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2020

Znaki avtističnih motenj od prvega do tretjega leta

Znaki avtizma postanejo bolj očitni v drugem in tretjem letu življenja in tudi kasneje. V tem času znaki, ki nakazujejo na avtistične motnje, postanejo bolj intenzivni, pri otrocih, ki imajo druge razvojne zaostanke, pa znaki, značilni za avtistične motnje, pri treh letih oslabijo.Pri dveh letih postanejo bolj očitni znaki, ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2020

Področja opazovanja in spremljanja pri otrocih z avtističnimi motnjami

Primanjkljaji tako v socializaciji in komunikaciji kot vedenju se pri otrocih z avtističnimi motnjami pokažejo pred 36. mesecem starosti. Pri opazovanju smo bolj uspešni, če vemo, kaj moramo opazovati. V skladu s Strokovnimi kriteriji za opredelitev primanjkljajev, ovir oziroma motenj (Rogič Ožek idr., 2015) poudarjamo tista področja, na katera morajo ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2020

Načini in znaki vedenja, ki nakazujejo, da imajo otroci lahko težave na področju avtističnih motenj

Opazovanje in spremljanje vedenja in delovanja otrok z avtističnimi motnjami je tako usmerjeno v področje socialne komunikacije in socialne interakcije ter na področje vedenja, interesov in aktivnosti. Ker gre za zelo široki področji, nam je lahko v pomoč pripomoček oziroma kontrolni vprašalnik, ki ga predstavljamo v nadaljevanju. Ta nam pomaga ...
Samo za aktivne naročnike: