Sprejeti so novi pravilniki, ki določajo izobrazbo strokovnih delavcev v vrtcih, osnovnih šolah, dijaških domovih in prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami

22. 6. 2022

V Uradnem listu št. 85/22 so bili objavljeni novi pravilniki, ki določajo izobrazbo strokovnih delavcev v vrtcih, osnovnih šolah, dijaških domovih in prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, in sicer:

Vsi pravilniki upoštevajo tudi izobrazbene pogoje po bolonjskem sistemu, pri nekaterih delovnih mestih je kar nekaj bistvenih sprememb.

Pravilniki se začnejo veljati od 2. julija 2022 dalje.

Nazaj