Petra Košnik

Petra Košnik je univerzitetna diplomirana pedagoginja in profesorica zgodovine. Kot izvajalka dodatne strokovne pomoči je delo izvajala 5 šolskih let, nato pa se je leta 2011 zaposlila kot svetovalna delavka na redni osnovni šoli. V okviru neposrednega pedagoškega dela z otroki s posebnimi potrebami je sodelovala pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju individualiziranih programov. Od leta 2020 je zaposlena za Zavodu RS za šolstvo kot koordinatorica skupine za otroke s posebnimi potrebami. V okviru svojih nalog izvaja različne seminarje s področja udejanjanja inkluzivnega izobraževanja, tematskih konferenc, svetovalnih storitev, študijskih srečanj, predavanj in delavnic na posvetih s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Je avtorica Analize individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter soavtorica Vzgojnega programa za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in izvedbenih priporočil za izvajanje vzgojnega programa, pri čemer je bila nosilka naloge oziroma vodja delovne skupine. Prav tako intenzivno sodeluje pri različnih raziskavah Zavoda RS za šolstvo, kot je na primer nedavna raziskava Pouk slovenščine in matematike ter socialno-čustveno odzivanje učenk in učencev v času drugega vala epidemije covida-19, v kateri je soavtorica poglavja o učencih z dodeljeno dodatno strokovno pomočjo.

Nazaj