Preventivne dejavnosti v podporo vrtcem in šolam v vzgojnem programu strokovnih centrov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in Izvedbena priporočila za izvajanje vzgojnega programa

01. 9. 2022 | Avtor: Petra Košnik

Predogled vsebine

Nastanek novega Vzgojnega programa

V pričujočem prispevku podrobneje predstavim preventivne dejavnosti strokovnih centrov za podporo vrtcem in šolam, ki so opredeljene v prenovljenem Vzgojnem programu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami (v nadaljevanju Vzgojni program), ki je bil sprejet na 220. ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj