Zmanjšano število ocen za dolgotrajno bolnega učenca v šolskem letu na podlagi strokovnega mnenja

Vprašanje:

Na šoli imam učenko, ki je opredeljena kot dolgotrajno bolan otrok in ima v strokovnem mnenju navedeno, da predlagajo zmanjšano število ocen. Tudi na šoli menimo, da to prilagoditev nujno potrebuje. Ali odločitev o zmanjšanem številu ocen in koliko ocen potrebuje (ali mora nujno doseči minimalno število ocen ali lahko tudi manj) sprejme učiteljski zbor?

Namreč še zmeraj smo v dilemi, kaj točno pomeni "zmanjšano število ocen" - zakonsko določeno minimalno število ocen ali število ocen, ki jih za otroka s PP določi učitelj?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj