Klepetalnica

08. 3. 2023

Obveznost obveščanja Zavoda za šolstvo in inšpektorata, če se otrok ni vključil v izobraževanje po pravnomočni odločbi

Ali je potrebno obveščati ZRSŠ in inšpektorja, da se otrok ni vključil v izobraževanje v novem zavodu, kamor je usmerjen, tudi, če ga starši izpišejo iz prvega zavoda? V našem primeru je deček dobil termin za življenje pomembno operacijo in bo šolanje nadaljeval naslednje šolsko leto. V drugem primeru se ...

Samo za aktivne naročnike:
06. 3. 2023

Šola ne more zagotoviti kadra za izvajanje dodatne strokovne pomoči, starši pa se ne strinjajo s prešolanjem

Kaj storimo, če se starši ne strinjajo s prešolanjem otroka v primeru, da OŠ kljub povpraševanju ni mogla zagotoviti kadra v skladu z odločbo?

Samo za aktivne naročnike:
03. 3. 2023

Kdaj je primeren čas za opravljanje diagnosticiranja disleksije?

Učenka je v 3. razredu, ima velike težave pri branju in pisanju, kaže veliko znakov disleksije. Prosila sem učiteljico DSP-ja, da bi želela, da se učenko testira za disleksijo, pa je rekla, da se testi za disleksijo opravljajo šele v 4. razredu ... Ali je temu res tako?

07. 2. 2023

Kako lahko ocenimo govorni nastop učenca z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami (jecljanje)?

Imamo vprašanje glede učenca z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami (jecljanje, odstopanja pri artikulaciji glasu r, prisotnost nosne resonance, zaradi katere je govor občasno slabše razumljiv, nefluentnost se pojavlja v obliki ponavljanj inicialnih zlogov, blokad, podaljševanj vokalov). Deček ima priporočila zunanje institucije, ki jih v šoli upoštevamo (podaljšan čas, dovolj časa za ...

Samo za aktivne naročnike:
06. 2. 2023

Rok za pripravo IP-ja, če odločbo prejmemo v času počitnic in IP-ja zaradi odsotnosti strokovnih delavcev ni možno pripraviti v zakonskem roku

Koliko časa imamo na voljo za pripravo IP-ja v primeru, da prejmemo odločbo o usmeritvi na šolo v času poletnih počitnic in ni mogoče v dogovorjenem roku izdelati IP zaradi odsotnosti strokovnih delavcev?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 2. 2023

Različni pogoji v strokovnem mnenju in izdani odločbi o usmeritvi

Ugotovili smo, da se predlagani pogoji s strani Komisije (v strokovnem mnenju) in nato v izdani odločbi razlikujejo. Na primer - v strokovnem mnenju so navedeni drugi izvajalci dodatne strokovne pomoči kot so nato navedeni v izdani odločbi?Kaj upoštevamo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 1. 2023

Upoštevanje vseh prilagoditev iz strokovnega mnenja v IP-ju

V strokovnem mnenju komisije je pod prilagoditvami navedeno, da gibalno oviran otrok potrebuje blazino za sproščanje. Starši in svetovalna služba menijo, da blazine ne potrebuje. Ali moramo v IP vseeno zapisati vse prilagoditve po odločbi ali lahko prilagoditve, ki jih po mnenju staršev in/ali strokovnih delavcev otrok ne potrebuje, so ...

Samo za aktivne naročnike:
10. 1. 2023

Pravnomočnost odločbe o usmeritvi - obveščanje o morebitni pritožbi na odločbo

Ali Zavod za šolstvo ali MIZŠ obvešča zavod, da je starš podal pritožbo? Ali bi zavod moral preverjati na Zavodu za šolstvo, ali je odločba pravnomočna? Če starši sporočijo, da nimajo pripomb in da se ne bodo pritožili na odločbo, ali se skrajša postopek in za koliko dni?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 1. 2023

Izobrazbeni pogoji za delovno mesto Vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca

Naš vrtec vzpostavlja razvojni oddelek. V ta namen moramo sistemizirati delovno mesto Vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca.Prosimo za mnenje (glede na zadnje spremembe), kaj moramo obvezno v sistematizacijo oziroma opis delovnega mesta navesti pri postavki:- Smer izobrazbeDilemo imamo tudi glede na to, da je zelo težko pridobiti ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 12. 2022

Prednost pri sprejemu v vrtec za otroka s posebnimi potrebami

V vrtcu se nam je sprostilo mesto za enega otroka. Komisija še ni zasedala, imamo pa štirinajst vlog. Hkrati, s sprostitvijo mesta, smo dobili petnajsto vlogo, h kateri je priložen zapisnik multidisciplinarnega tima, kjer je napisano, da otrok nujno potrebuje prednostno vključitev v redni vrtec. Po 20. členu Zakona o ...

Samo za aktivne naročnike: