Klepetalnica

20. 12. 2022

Uporaba prilagoditev pri ocenjevanju znanja za učenko, ki ima individualno in skupinsko pomoč

Učenka ima individualno in skupinsko pomoč zaradi velikih težav pri matematiki. Zato pri pouku potrebuje prilagoditve. Ali jih lahko uporabi pri preizkusu znanja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 12. 2022

Trajanje izvajanja Izvirnega delovnega projekta pomoči za učenca/dijaka z učnimi težavami

Kako dolgo se za učenca z učnimi težavami vodi Izvirni delovni projekt pomoči? Ali so morda določene časovne omejitve ali se lahko vodi tudi več let njegovega šolanja?

09. 12. 2022

Kdaj po prejemu odločbe o usmeritvi mora šola začeti izvajati ure DSP?

Na šolo prejmemo odločbo npr. 12. 10., na odločbi je datum: 10. 10. Kdaj točno mora šola začeti izvajati ure dodatne strokovne pomoči?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 12. 2022

Kaj pomeni, če je v odločbi navedeno, da velja "do zaključka ali do spremembe ravni izobraževanja"?

Prejeli smo odločbo o usmeritvi. Kakšna je razlika pri trajanju veljavnosti odločbe, ko je navedeno: »Do zaključka ali do spremembe ravni izobraževanja«?

Samo za aktivne naročnike:
07. 12. 2022

Ali morata biti na vpisnem listu otroka za vpis v osnovno šolo podpisana oba starša?

Do sedaj smo pri vpisu otroka v 1. razred vedno zahtevali podpis staršev, v praksi je bil dovolj podpis samo enega. Sedaj pa beremo mnenje upravne inšpekcije, ki trdi, da ZOsn za vlagatelja ne določa, da je to starš oziroma eden od staršev, ampak določa, da »starši vložijo, predlagajo" itd. ...

Samo za aktivne naročnike:
01. 12. 2022

Kako ravnati, kadar vrtec nima ali ne more zaposliti primernega kadra za izvajanje ur dodatne strokovne pomoči?

Kako lahko postopamo v primeru, ko vrtec otroku zaradi pomanjkanja kadra (ne le v zavodu, ampak tudi na trgu delovnih mest) ne more zagotoviti dodatne strokovne pomoči strokovnjaka, ki je naveden v zapisniku multidisciplinarnega tima?

29. 11. 2022

Ukrepanje šole, ko se otrok z avtističnimi motnjami zaradi agresivnega vedenja ne more dlje časa umiriti

V razredu Posebnega programa vzgoje in izobraževanja 1. stopnje imamo učenca z zmerno motnjo v duševnem razvojem in avtizmom, ki občasno postane izredno agresiven do sebe in do drugih. Učenec se ne umiri tudi več ur, zato takrat pokličemo starše, da pridejo ponj, saj drugače ne moremo zagotoviti varnosti zanj ...

Samo za aktivne naročnike:
24. 11. 2022

Sprejem otroka v redni oddelek vrtca, kljub usmeritvi v razvojni oddelek, zaradi nestrinjanja staršev

Ali lahko v redni oddelek vrtca sprejmemo otroka, ki ima v zapisniku multidisciplinarnega tima določeno usmeritev v razvojni oddelek vrtca, starši pa se s tem ne strinjajo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 11. 2022

Čas veljavnosti poročil in mnenj specialistov za potrebe postopka usmerjanja

Koliko časa velja dokumentacija zunanjih institucij (npr. defektološko, psihološko poročilo) za namene postopka usmerjanja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 11. 2022

Kako je z izvedbo ur DSP, če šola ne more zaposliti strokovnega delavca, ker ni prijav na razpis za prosto delovno mesto?

Kako ravnati, če šola razpiše delovno mesto, pa ni uspešna v kadrovanju? Kaj potem? Druge bližnje institucije pa ne morejo več zagotoviti dodatnih ur DSP.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike