Klepetalnica

19. 9. 2022

Izobrazbeni pogoji za za poučevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja oziroma v OŠ z nižjim izobrazbenim standardom

Ali imajo zaposleni, ki imajo končan magistrski študijski program inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju, ustrezne pogoje za poučevanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja oziroma v OŠ z nižjim izobrazbenim standardom?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 9. 2022

Veljavnost vzgojnih ukrepov v srednji šoli

Kakšna je veljavnost vzgojnih ukrepov v srednji šoli? Torej, kdaj se brišejo oziroma kako je, ko je vzgojnih ukrepov več?

Samo za aktivne naročnike:
12. 9. 2022

Ali je potrdilo o cepljenju za otroka, ki ga je izdal zdravnik v tujini za vključitev v vrtec, veljavno?

V naš vrtec je vpisan otrok, ki s starši živi v sosednji Avstriji in ima tam tudi izbranega pediatra, starši in otrok so sicer Slovenci. Ob vključitvi otroka v vrtec so starši predložili zdravniško potrdilo v nemščini, da je otrok cepljen po rednem obveznem programu (na obrazcu, ki se uporablja ...

Samo za aktivne naročnike:
20. 6. 2022

Ukrepanje vrtca, če starši ne podpišejo zapisnika Multidisciplinarnega tima

V vrtcu se pogosto srečujemo s primeri, ko starši ne sprejemajo drugačnosti svojih otrok. V primerih, ko imajo otroci vedenjske težave in se mora delo ene strokovne delavke v skupini osredotočiti zgolj na enega otroka, je to res velik problem, z vidika zagotavljanja ciljev predšolske vzgoje, ne nazadnje pa tudi ...

Samo za aktivne naročnike:
16. 6. 2022

Prisotnost v oddelku za varuha-negovalca

Smo šola, ki izvaja posebni program vzgoje in izobraževanja z učence z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. V tem programu imamo zaposlene tudi varuhe – negovalce. Njihova tedenska obveznost je 40 ur. Zanima me, ali morajo biti med to obveznostjo ves čas v skupini, torej delajo 40 ur ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 6. 2022

Pomoč učencu 7. razreda, ki ima poleg disleksije težave s pozornostjo

V obravnavi imamo učenca v 7. razredu, ki ima disleksijo, ob tem pa ima tudi težave s pozornostjo (med uro se zamisli, odplava v svoj svet, če ga učitelj pokliče, se vrne k uri). Njegovo branje je počasno, nefluentno, z napakami, izgublja se med vrsticami, bralno razumevanje je slabo, potrebuje ...

Samo za aktivne naročnike:
10. 6. 2022

Organizirani vsakodnevni prevoz v šolo za učence z zmerno motnjo v duševnem razvoju

Učenci z zmerno motnjo v duševnem razvoju prihajajo k pouku z našim organiziranim prevozom. Spremljevalec je na šolskem prevozu prisoten. Spremstvo za učence imamo organizirano tudi zjutraj , ko učenci v šolo pridejo (spremstvo od izstopa iz šolskega prevoza do jedilnice). Zjutraj učenci od doma do postajališča našega šolskega prevoza ...

Samo za aktivne naročnike:
27. 5. 2022

Ali je davčna številka podatek, ki se ga lahko vključi v pogodbo o vključitvi otroka v vrtec?

Preden sprejmemo otroka v vrtec, se s starši ali skrbniki sklene pogodba o vključitvi otroka v vrtec. Med podatki, ki jih morajo starši navesti oz. vpisati v pogodbo, je tudi davčna številka. Zanima nas, ali je podatek o davčni številki s kakršnega koli vidika sporen?

Samo za aktivne naročnike:
17. 5. 2022

Izvajanje šolanja otroka s posebnimi potrebami na domu - izvajalec, plačilo, ureditev v praksi

Starši učenke, ki je z Odločbo usmerjena v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, bi želeli v naslednjem šolskem letu šolanje izvajati na domu. V ta namen želijo, da bi specialna pedagoginja, ki izvaja DSP 2 uri tedensko, ti dve uri izvajala na domu. Ali je možno, ...

Samo za aktivne naročnike:
12. 5. 2022

Kako otroku z avtističnimi motnjami olajšati bivanje v vrtcu in kako sodelovati s starši?

Kako lahko olajšamo otroku bivanje v vrtcu, ki ima potrjen avtizem, vendar pa se starši tega otroka ne strinjajo s predlogom, da otroka premestimo v razvojni oddelek vrtca? Otrok je vključen v oddelek, kjer je 19 otrok, ne zmore sodelovati v skupinskih dejavnostih, ne navezuje kontaktov z drugimi otroki, hodi ...

Samo za aktivne naročnike: