Klepetalnica

03. 6. 2021

Šolanje na domu - obveznost pridobitve nove odločbe in potrebni pogoji izvajalca

Starši učenca, ki ima odločbo, želijo izvajati šolanje na domu. Ali je za šolanje na domu potrebno pridobiti tudi mnenje komisije, ki je usmerjala otroka? Ali je (kadar gre za otroka s posebnimi potrebami) določeno, kakšno izobrazbo mora imeti izvajalec?

Samo za aktivne naročnike:
14. 5. 2021

Kako ravnati, če starši ne želijo podpisati individualiziranega programa (IP)?

Kako naj šola ravna v primeru, da starši dijaka s posebnimi potrebami ne želijo podpisati dijakovega IP, ker ni bil sprejet dogovor o prilagoditvi podaljšanega časa pisanja? Dijak ima odločbo zaradi PPPU, na šoli mu želimo čas na ocenjevanjih podaljšati za 50 %, starši bi želeli 100 % podaljšanje časa, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 5. 2021

Kaj je dobro vedeti o rokih v postopku usmerjanja ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo?

Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja (ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo) se po priporočilih vloži vsaj nekaj mesecev pred začetkom novega šolskega leta. Imamo informacijo, da je treba zahtevek vložiti decembra za naslednje šolsko leto.Ali je to kje datumsko opredeljeno ali pa je to priporočilo?Na šoli smo ...

Samo za aktivne naročnike:
23. 4. 2021

Postopek usmerjanja ob prehodu otroka/mladostnika iz osnovne v srednjo šolo

Kakšen je pravilen postopek pri usmerjanju učencev, ki zaključujejo osnovno šolo in bi želeli imeti dodatno strokovno pomoč tudi v nadaljnjem izobraževanju;do kdaj je treba poslati dokumentacijo na ZRSŠ;ali je v dokumentacijo treba navesti, na katero šolo in v kateri program se učenec vpisuje;ali imajo učenci, ki ...

Samo za aktivne naročnike:
02. 4. 2021

Morebitni znaki avtizma pri 5-letnem otroku - mnenje

Otrok je bil novembra star 5 let. Nekatere znake avtistične motnje smo v vrtcu opazili pri 4 letih, ko je otrok vsakič, preden so otroci šli spat, zelo »avtistično« natančno pospravil copate. Čez leto smo opažali tudi rutino v vrtcu - vsakič ko je vstopil, se je moral razhoditi po ...

Samo za aktivne naročnike:
30. 3. 2021

Drža pisala nizko pri konici in uporaba nastavkov za pisala

Učenec 1. razreda ima razvit sicer triprstni prijem, ampak pisalo prime zelo nizko pri konici. S kakšnimi dejavnostmi lahko učencu pomagamo, da bo pisalo držal višje? Ali je smiselno, da uporablja nastavke za pisala in kakšni naj ti bodo? Učenec sicer uporablja okrogle svinčnike in barvice, ki so petkotni. Ali ...

Samo za aktivne naročnike:
22. 3. 2021

Urjenje motoričnih spretnosti postopoma najprej z lažjimi, nato s težjimi materiali

Fantek (5,5 let) ima težave s motoriko. Drža pisala je v levi roki s triprstnim prijemom, stisk pisala je precej trd in okoren, pritisk na podlago malo premočan, hitro se utrudi. Je levičar, vse ostale čute ima »desničarske«. Pri gnetenju plastelina ima težave, težko ga stiska, okorno oblikuje, pri valjanju ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 3. 2021

Zaposlitev učitelja, ki izvaja dodatno strokovno pomoč, za določen ali nedoločen čas

Vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč otrokom v vrtcu je zaposlen v deležu za določen čas glede na število ur neposrednega dela z otroki s posebnimi potrebami. Zanima me, ali moramo delavca po dveh letih zaposliti za nedoločen čas, kljub temu, da ne vemo, ali bo obseg njegovega dela obsegal polno ...

Samo za aktivne naročnike:
08. 3. 2021

Uporaba močnih dražljajev pri metodi ABA pri otrocih/mladostnikih z avtističnimi motnjami

Pri metodi ABA lahko v nekaterih videoposnetkih prikaza izvajanja te metode terapevtke res burno odreagirajo kot ojačitev, npr. otroka vzamejo na krilo in ga res močno zazibajo. Zanima me, ali je bilo to potencirano za nazorno predstavitev ali tudi sicer tako pretiravajo?

06. 3. 2021

Načini pomiritve osebe z avtističnimi motnjami, ki preide iz šolanja na trg dela, na delovnem mestu

Delamo na projektu Prehod mladih na trg dela (z mladimi na prehodu iz šolanja na trg dela). Zanimajo me vaši predlogi za okolju čim bolj sprejemljive/nevpadljive načine pomiritve otroka/mladostnika z avtističnimi motnjami.

Samo za aktivne naročnike: