Šolanje na domu - obveznost pridobitve nove odločbe in potrebni pogoji izvajalca

Vprašanje:

Starši učenca, ki ima odločbo, želijo izvajati šolanje na domu. Ali je za šolanje na domu potrebno pridobiti tudi mnenje komisije, ki je usmerjala otroka? Ali je (kadar gre za otroka s posebnimi potrebami) določeno, kakšno izobrazbo mora imeti izvajalec?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj