Klepetalnica

26. 4. 2023

Kdaj je odločba o usmeritvi pravnomočna?

Kdaj natančno postane odločba o usmerjanju veljavna? Ali še velja, da v 30 dneh od datuma izdaje odločbe?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 4. 2023

Vsebina obvestila staršem o vpisu v vrtec, kadar vrtec ni oblikoval komisije o sprejemu otroka v vrtec

V vrtcu smo zaključili vpis otrok za šolsko leto 2023/2024. Ker je vpisa manj kot prostih mest in so vsi otroci dobili mesto, nismo oblikovali komisije. Sicer je nekaj otrok vključenih v drugo enoto kot so starši navedli kot prvo izbiro.Kako sedaj formiramo obvestilo staršem? Ali moramo vključiti pravni ...

20. 4. 2023

Kako ravnati, ko učenec iz različnih razlogov ne more biti ocenjen v 2. ocenjevalnem obdobju?

Imamo dva učenca, ki imata v prvem ocenjevalnem obdobju pridobljenih minimalno številno ocen pri vseh predmetih. V drugem ocenjevalnem obdobju je prišlo do okoliščin, zaradi katerih ta učenca po vsej verjetnosti ne bosta mogla pridobiti vseh ocen.Prvi učenec je učenec s PP in bi zaradi težav prilagodili ocenjevanje, ker ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 4. 2023

Učenec manjka na dan pisanja pisnega ocenjevanja znanja - kdaj ga lahko piše ob vrnitvi v šolo?

Skladno s 13. členom Pravilnika o ocenjevanju sme učenec pisati pisni izdelek 2-krat na teden. Dogaja se, da ko ima učenec napovedan test, ga tisti dan ali dva ni v šolo. Ker ima potem v drugem tednu že načrtovan/napovedano pisanje dveh testov, mu predmetna učiteljica ne more dati pisati še ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 3. 2023

Odložitev začetka šolanja in preverjanje pripravljenosti za vstop v šolo

46. člen Zakona o osnovni šoli določa, da »se ob vpisu otroka v osnovno šolo lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, ...

Samo za aktivne naročnike:
21. 3. 2023

Pravica starša do poročila o hudih vedenjskih težavah, ki ga šola posreduje Centru za socialno delo

Na Center za socialno delo bomo posredovali poročilo o učencu s hudimi vedenjskimi težavami. O tem smo že obvestili starše. Mama želi, da to poročilo posredujemo tudi njej. Ali lahko to storimo oz. ali moramo to storiti? Otrok še ni obravnavan na CSD. Gre za učenčeve hude vedenjske težave. Starše ...

Samo za aktivne naročnike:
17. 3. 2023

Pomoč učencem tujcem, ki bi morda potrebovali dodatno strokovno pomoč zaradi učnih težav

Na vas se obračam z vprašanjem o učencih tujcih. Na naši šoli imamo 5 učencev tujcev, le-ti nam predstavljajo največji izziv. Pri nas so drugo leto, vsi obiskujejo tečaj slovenščine za tujce. Sedaj pa smo v dilemi. Nekateri učenci napredujejo v ustreznem tempu (se učijo pisati, brati, računati ...), imamo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 3. 2023

Koliko je lahko spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami v posameznem oddelku vrtca in kako opredeliti naloge?

Z novim šolskim letom bomo imeli v manjši enoti našega vrtca v skupino vključena dva otroka s posebnimi potrebami, ki jima po zapisniku pripadata začasna spremljevalca.Znano nam je, da 29. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje govori o tem, koliko je lahko OPP v oddelku:(1) ...

Samo za aktivne naročnike:
13. 3. 2023

Učenec kaže znake disleksije - kako postopamo dalje?

Za učenca smo izpolnili vprašalnik za spremljanje učenca, ki kaže znake disleksije, za otroke, stare med 6-7 let. Učenec je sicer star 8 let, vendar je bil po mojem mnenju ta vprašalnik primeren zanj. Lepo prosim za mnenje, kaj lahko jaz kot učiteljica naredim zanj največ. Učenec še nima diagnoze, ...

Samo za aktivne naročnike:
10. 3. 2023

Ali se lahko odobri zmanjšanje števila dijakov v oddelku srednje šole, če so vanj vključeni dijaki z odločbo o usmeritvi?

V katerih primerih se z odločbo odobri zmanjšanje števila dijakov v oddelku v srednji šoli? Učitelji izpostavljajo, da težko namenijo dodatno pozornost in čas, ki jo večinoma potrebujejo dijaki z odločbo v polnem razredu.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike