Klepetalnica

16. 6. 2020

Izvajanje dodatne strokovne pomoči po urniku učenca

Dodatna strokovna pomoč v obliki individualne ure za področje matematike bi naj potekala takrat, ko ima učenec tretjega trilerja osnovne šole na urniku uro matematike. Starši želijo, da se te ure izvajajo, ko je na urniku ura športa. Ali je to kje zakonsko opredeljeno in kako naj ustrezno ravnamo?

Samo za aktivne naročnike:
18. 2. 2020

Prisotnost stalnega spremljevalca otroka s posebnimi potrebami

Kje je opredeljeno, koliko ur mora biti stalni spremljevalec z otrokom v šoli? Ali je z otrokom prisoten samo pri obveznem programu ali tudi pri razširjenem programu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 2. 2020

Pravica do spremljevalca pri vstopu in izstopu z avtobusa za gibalno ovirano učenko

Učenka je gibalno ovirana in ima dodeljenega začasnega spremljevalca. Trenutno zagotavljanje začasnega spremljevalca rešujemo s pomočjo javne delavke, za katero pa ne moremo jamčiti, da jo bomo imeli do konca šolskega leta. Mama te učenke je povedala, da je z županom dogovorjeno glede tega, da bi naj avtobus, ki prevaža ...

Samo za aktivne naročnike:
18. 2. 2020

Pravilno obračunavanje potnih stroškov po pravici do brezplačnega prevoza za otroka s posebnimi potrebami

Učenec, ki je vključen v poseben program vzgoje in izobraževanja, bi se moral voziti z organizirano obliko našega šolskega prevoza. Kapacitete na omenjenem vozilu so zasedene, zato sta starša pristala, da otroka dnevno vozita v šolo. Dogovor za povračilo potnih stroškov (znižana kilometrina) smo dosegli tudi z občino.Zataknilo se ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11