Klepetalnica

06. 10. 2021

Ali ima učenec, ki se izobražuje na domu, pravico do sodelovanja na šolskih tekmovanjih?

Ali se lahko učenec, ki se šola na domu, udeleži tekmovanj na šoli, v katero je drugače vpisan? Ima status učenca, kot pravi zakon, vendar se ne predvideva, da bi se udeleževal dejavnosti, ki jih ponuja šola. Ali to pomeni tudi za tekmovanja? Če ne, kje pa se potem lahko ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 9. 2021

Kako pomagati otroku levičarju v vrtcu in kaj svetovati staršem?

Kako najbolj učinkovito pomagati otrokom, ki so levičarji, da bodo imeli v obdobju začetnega opismenjevanja v vrtcu tako pri drži samega pisala kot tudi pri osvajanju pisanja čim manj težav? Velikokrat se po nasvet obračajo tudi zaskrbljeni starši, ki svojim otrokom ne vedo pomagati, vidijo pa, da imajo precej težav.

Samo za aktivne naročnike:
17. 9. 2021

Priprava in uporaba vizualnega urnika pri otroku z avtističnimi motnjami v vrtcu

Punčka v vrtcu za ustvarjanje vsakodnevne rutine potrebuje urnik s simboli. Razmišljam, da bi z deklico sličice skupaj izbrali oz. jih bom narisala v njeni prisotnosti. Bi bile morda bolje fotografije, ki bi bile narejene v igralnici, in ne simboli (risbe npr. spanec, kosilo, sprehod …)?

Samo za aktivne naročnike:
15. 9. 2021

Kako v IP-ju določiti, za koliko podaljšati čas pisanja učenca pri ocenjevanju znanja?

Pri izvajanju prilagoditev smo vedno najbolj v dilemi glede zapisa časovnih prilagoditev v IP-ju. Popolnoma nam je jasno, da je potrebno upoštevati individualne razlike, motnjo, utrudljivost, da učenec nima občutka, da je pod časovnim pritiskom ... Vendar nas zanima, koliko časa konkretno lahko učencu podaljšamo čas, kadar ne gre za ...

Samo za aktivne naročnike:
14. 9. 2021

Občina financira zaposlitev stalnega spremljevalca - kako izpeljati postopek?

Učenec ima po odločbi dodeljenega začasnega spremljevalca. Ker po odločbi otroku ne pripada stalni spremljevalec, so se starši dogovorili z občino, ki bi za to finančno želeli pri tem pomagati, in sicer za 4 ure na dan. Ali je potrebno pridobiti še kakšno soglasje, da lahko šola zaposli to osebo? ...

Samo za aktivne naročnike:
07. 9. 2021

Položajni dodatek za vodje aktivov v centru za usposabljanje

Povprašala bi o položajnem dodatku vodij strokovnega aktiva v centru za usposabljanje.V šoli imamo 4 strokovne aktive, in sicer strokovni aktiv za nižjo stopnjo, za višjo stopnjo, za Posebni program vzgoje in izobraževanja in za mobilno specialno-rehabilitacijsko službo. V strokovne aktive so vključeni učitelji v posameznem oddelku, pa tudi ...

Samo za aktivne naročnike:
23. 6. 2021

Kolikšna mora biti realizacija ur dodatne strokovne pomoči na koncu šolskega leta?

Kako je z realizacijo ur dodatne strokovne pomoči (DSP) v osnovni šoli? Ali mora biti realiziranih vsaj 95 % ur, ki otroku pripadajo po odločbi, tako kot je pri ostalih predmetih?Če da:ali enako velja za ure učne pomoči, svetovalne storitve in pomoči za premagovanje primanjkljajev ovir oz. motenj? ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 6. 2021

Uvedba in uporaba vizualnega urnika pri predšolskem otroku z avtističnimi motnjami

Kako je z uporabo vizualnega urnika v vrtcu, če otrok nima težav s prehodi (recimo ne joče, ga ne bega), posnema otroke, ko se zamenja prostor/dejavnost oziroma je voden s strani spremljevalke? Ga je potrebno vseeno uvajati ali ne?Glede vizualnega urnika me zanima še, kako uvajamo sličice? Po eno ...

Samo za aktivne naročnike:
14. 6. 2021

Ali mora šola v individualizirani program vnesti vse prilagoditve, ki jih komisija za usmerjanje navede v strokovnem mnenju?

V kolikšni meri je vzgojno-izobraževalni zavod dolžan v individualizirani program učenca s posebnimi potrebami vključiti vse prilagoditve, ki jih KUOPP zapiše v strokovnem mnenju (če v šoli člani strokovne skupine presojamo, da določena prilagoditev, ki jo v svojem strokovnem mnenju zapiše KUOPP, ne vidimo kot smotrne)?

Samo za aktivne naročnike:
09. 6. 2021

Vključevanje drugega učitelja v oddelek v programu za otroke s posebnimi potrebami

V centru za usposabljanje bomo v naslednjem šolskem imeli kombinirani oddelek učencev od 1. do 4. razreda (v 1. r = 3 učenci, v 2. r = 0 učencev, v 3. r = 3 učenci, v 4. r = 2 učenca). Ali po pravilniku v tem oddelku pripada drugi učitelj ...

Samo za aktivne naročnike: