Klepetalnica

05. 3. 2021

Nepravilna drža pisala pri 7-letnem otroku

Punčka, ki obiskuje 1. razred (ob vstopu v 1. razred je dopolnila 6.5 let), ima nepravilno držo pisala. Trenutno punčka pravi, da jo roka oz. prsti pri pisanju ne boli. Po besedah staršev vzgojiteljice niso opazile (oziroma staršev opozorile) na nepravilno držo pisala. To opažamo v 1. razredu.

Samo za aktivne naročnike:
01. 3. 2021

Razvoj govora - izgovorjava samo določenih glasov pri 2-letnem otroku

Punčka, ki je stara 2 leti in 2 meseca, ima odlično razumevanje jezika. Razume vsa navodila, ima pa težave pri izgovorjavi glasov in besed. Že od enega leta čeblja večino dneva. Stvari, predmete poimenuje po svoje: npr. mami (nani), babi (dodo), Miška (nini), metuljček (cici), maša (nana), žaba (baba), prerežemo ...

Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2021

Dileme zaposlovanja in dela spremljevalca otroku z avtističnimi motnjami v praksi šole

Poznate kakšen konkreten primer, kjer je otroku z avtističnimi motnjami dodeljen spremljevalec v šoli? Zanima me, kako to konkretno izgleda v praksi.

Samo za aktivne naročnike:
18. 1. 2021

Otrok z motnjo jecljanja - ocenjevanje branje v 3. razredu

Učenec 3. razred ima motnjo fluentnosti, je zadnja tri leta obravnavan pri logopedu. Motnja se je trenutno poslabšala (med govorom se mu izgovor zatakne skoraj pri vsaki besedi). Med temeljnimi standardi ocenjevanja je tudi ocenjevanje branja, kjer je med kriteriji za oceno tudi ocenjevanje tekočnosti branja brez zatikanja. Ali ima ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 12. 2020

Otrok z avtističnimi motnjami - močno izražena potreba po taktilnem preizkušanju vseh materialov

Deček je dopolnil 3 leta in je v vrtcu že drugo leto.Deček ima tudi močno izraženo potrebo po taktilnem preizkušanju vseh materialov. Katerokoli stvar dobi v roke, jo praviloma najprej uporabi tako, da si jo drgne po dlani. To počne lahko zelo dolgo časa, pade ob tem v stanje ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 11. 2020

Kako z vajami pomagati otroku, pri kateremu ugotovimo križno stranskost?

Če pri otroku ugotavljamo križno stranskost, s katerimi vajami mu lahko pomagamo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 11. 2020

Imenovanje drugega pomočnika ravnatelja v centru za usposabljanje - postopek, pogodba in delež pedagoškega dela

V letošnjem šolskem letu je ravnatelj centra za usposabljanje imenoval še drugega pomočnika ravnatelja. Drugi pomočnik ravnatelja bo dopolnjeval svojo obveznost s 14 urami poučevanja v razredu, po pogodbi o zaposlitvi je predvideno, da ima 50 % obveznost kot pomočnik ravnatelja in 50 % obveznost kot učitelj dodatne učne pomoči. ...

Samo za aktivne naročnike:
20. 11. 2020

Odvzem statusa športnika

Dijak ima kot športnik ali kaj drugega odobren določen status o prilagojenih obveznostih. Zaradi neizpolnjevanje dogovorjenih obveznosti bi kot ravnateljica želela na predlog razredničarke ta status zamrzniti. Kako lahko to stori in kakšne dokumente mora pripraviti?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 11. 2020

Težave z orientacijo v zvezku in grafomotoriko - uporaba zvezka s tremi črtami ali uporaba računalnika za zapisovanje?

Ali je pri učencu, ki ima težave z orientacijo v zvezku in grafomotoriko smiselna uporaba zvezka s tremi črtami do konca osnovne šole, ali je bolje da učenec preide na zapisovanje na računalnik?

Samo za aktivne naročnike:
17. 11. 2020

Kateri strokovni delavec lahko izvaja ure dodatne strokovne pomoči?

Na šoli imamo starejši delavki (zaposleni za nedoločen čas) z nazivom izobrazbe (višja izobrazba, dosežena v 80. letih):učitelj-specialni pedagog za delo z vedenjsko in osebnostno motenimi vzgojitelj v domovih invzgojiteljica za vedenjsko in osebnostno motene in za učence v domovih.Ali ti dve strokovni delavki lahko opravljata delo ...

Samo za aktivne naročnike: