Klepetalnica

22. 10. 2020

Plača strokovnega delavca - pravica do dodatka za izvajanje prilagojenega programa

V posebni program vzgoje in izobraževanja imamo vključeno učenko z zmerno motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranostjo.Zanima nas višina dodatka za izvajanje prilagojenega posebnega programa - ali je višina defektološkega dodatka po kolektivni pogodbi 12 ali 18 procentov urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca?

Samo za aktivne naročnike:
21. 10. 2020

Otrok z disleksijo - vpliv bele table na težave pri disleksiji

V razredu uporabljamo belo tablo (interaktivno tablo + navadno belo tablo za pisanje s flomastri). Imamo tudi navadno zeleno tablo za pisanje s kredami, ki pa jo več ali manj uporabljamo za to, da nanjo pritrdimo plakate ali izdelke učencev.Kako bi uporaba te bele podlage lahko vplivala na težave ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 9. 2020

Otrok z disleksijo - opredelitev ciljev v IP-ju

Pri pripravi IP-ja za otroka z disleksijo imam vsakič težave pri zastavljanju ciljev oz. si želim to področje pri svojem delu izboljšati. Ali mi lahko svetujete, ali morda obstaja kakšen nabor dobro oblikovanih ciljev, ki so najbolj priporočljivi pri delu z dislektiki? Zavedam se, da so otroci različni, vendar me ...

07. 9. 2020

Toleranca napak pri ocenjevanju, ko napake izhajajo iz motnje?

Kako je s toleranco napak, ki izhajajo iz motnje? Ali napake, ki izhajajo iz motnje, upoštevamo ali ne? Na primer: ali kot napako upoštevamo nepravilen fonološki zapis besede, kljub temu, da je slušno razločevanje dobro?

Samo za aktivne naročnike:
03. 9. 2020

Izvajanje ur dodatne strokovne pomoči na dan dejavnosti

Učenec ima z odločbo odobreno 1 uro dodatne strokovne pomoči na teden. Zanima me, koliko ur dodatne strokovne pomoči mora imeti v šolskem letu? Vemo, da imajo učenci poleg pouka še dneve dejavnosti, šole v naravi ... kdaj se te ure nato izvajajo in kako te ure nadomestiti?

Samo za aktivne naročnike:
03. 9. 2020

Otrok s selektivnim mutizmom - prilagoditve ocenjevanja

V tretjem razredu imamo učenko s selektivnim mutizmom. Z učiteljico in ostalimi člani strokovne skupine razmišljamo o najbolj učinkovitih prilagoditvah. Poleg seveda spodbud, pohval, vzpostavljanje stika, da se bo učenka počutila varno, razmišljamo o prilagoditvah ocenjevanja. Učenka je sicer zelo uspešna, dobro sledi pouku, razlagam, uspešna je pri pisnih preizkusih ...

Samo za aktivne naročnike:
31. 8. 2020

Uporaba kalkulatorja/žepnega računala kot prilagoditev

kdaj je uporaba kalkulatorja pri matematiki primerna prilagoditev? Pri katerih nalogah/postopkih, v katerem razredu lahko učenci dovolimo uporabo kalkulatorja? Ene šole dovolijo uporabo kalkulatorja samo pri besedilnih nalogah, druge tudi pri pisnem deljenju, množenju idr., spet tretje ga sploh ne dovolijo ...

Samo za aktivne naročnike:
25. 8. 2020

Otrok in mladostnik z disleksijo - uporaba črkovalnika na računalniku pri pisanju spisa za oceno

Otroci in mladostniki z disleksijo imajo po potrebi med prilagoditvami navedeno tudi uporabo črkovalnika v programu Word. Če učenec piše spis (za oceno) na računalnik, ali je črkovalnik lahko vklopljen? Kako je z uporabo črkovalnika pri pisanju angleškega testa/spisa (nastavitev na angleški jezik)?

Samo za aktivne naročnike:
05. 8. 2020

Otrok z avtističnimi motnjami - primerna starost za uvajanje vizualnega urnika

Kdaj je primerna starost za uvajanje vizualnega urnika? Deček je dopolnil 3 leta in je v vrtcu že drugo leto. V igralnici ima nekaj vizualnih spodbud (npr. fotografije igrač, zaporedje umivanja ipd.), prav urnika pa zaenkrat še nismo uvedli. Je neverbalen. Ali se vam zdi smiselna uporaba urnika tudi doma? ...

Samo za aktivne naročnike:
03. 8. 2020

Razvoj grafomotorike - otrok pri petih letih je izrazito obojeročen

Kako pristopati do otroka, starega pet let, ki je še izrazito obojeročen. Med izvajanjem grafomotorične dejavnosti preklada pisalo iz ene v drugo roko, pogosto je smer dela od desne proti levi. Nisem imela priložnosti otroka opazovati in beležiti opažanj v kakšen vprašalnik.Zanima me, ali se otroka prepusti, da se, ...

Samo za aktivne naročnike: