Plača strokovnega delavca - pravica do dodatka za izvajanje prilagojenega programa

22. 10. 2020 | Avtor: mag. Polona Šoln Vrbinc

Vprašanje:

V posebni program vzgoje in izobraževanja imamo vključeno učenko z zmerno motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranostjo.
Zanima nas višina dodatka za izvajanje prilagojenega posebnega programa - ali je višina defektološkega dodatka po kolektivni pogodbi 12 ali 18 procentov urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj