Prilagoditev ocenjevanja za učenca z izrazitimi učnimi težavami tako, da se ocenjujejo minimalni standardi in lahko učence doseže oceno največ 2 ali 3

26. 1. 2024

Vprašanje:

Imamo učenko s PPPU in težavami s pozornostjo. Njene sposobnosti so nizko povprečne. Obiskuje 8. razred in ima zelo velike primanjkljaje v znanju na vseh področjih.
Ali je dovoljena prilagoditev ocenjevanja znotraj IP-ja na način, da bi pri vseh predmetih pisala le teste, v katerih bi bili zajeti minimalni standardi za največ oceno 2, ali teste, ki bi bili oblikovani tako, da lahko doseže največ oceno 3?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj