Prilagoditve za otroke z disleksijo v osnovni šoli, v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

30. 8. 2023 | Avtor: Nives Skamlič

Predogled vsebine

O disleksiji v Navodilih

Po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami » …kot otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja usmerjamo otroke s težjo obliko specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj