Nov vodnik Psihološka podpora otrokom in mladostnikom v šoli in vrtcu

23. 6. 2023

Danes sta, kot nikoli prej, psihološka podpora in pomoč svetovalnih ter strokovnih delavcev otrokom in mladostnikom, ki se soočajo težavami v čustvovanju in vedenju ter socialnimi veščinami, postala izjemnega pomena. Število otrok in mladostnikov s temi težavami je vedno več, to pa vedno bolj vpliva tudi na vaše vsakdanje delo v skupini vrtca in oddelku šole. Vse več je nasilnega vedenja, aksioznosti in depresij, pri otrocih in mladostnikih opažate pomanjkanja zavedanja, kaj je prav in kaj narobe … Ti otroci in mladostniki pa se tudi soočajo z zavračanjem sovrstnikov, kar njihove težave še poglablja.

Učitelji, vzgojitelji in svetovalni delavci tako potrebujete bistvena znanja o različnih oblikah težav in motenj, da lahko hitro ukrepate v akutnih primerih in nudite dolgoročno psihološko podporo.

Vzgojno-izobraževalni zavodi pa potrebujete vnaprej opredeljen nabor ukrepov in izdelane postopke za konkretno pomoč.

Vrtec in šola sta dolžna svetovati, usmerjati in strokovno podpirati tako otroke oz. mladostnike kot tudi njihove družine, saj so te težave celostne in kot take potrebujejo tudi celostno obravnavo.

S sprejetjem in uveljavitvijo Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju je to postalo tudi sistemsko urejeno in na podlagi novega Vzgojnega programa tudi strokovno podprto. Šolam in vrtcem sta v oporo tudi vzgojni načrt, šolska pravila in pravila ravnanja, ki pa kot dokumenti morajo biti ustrezno pripravljeni.

Toda kako z gotovostjo prepoznati čustvene, socialne in vedenjske težave? Kako izvajati protokole v primeru zaznave nasilja? Kako se sočutno, a učinkovito odzvati na vedenje otrok in mladostnikov? Kako pripraviti in izvajati podporo otroku ter njegovi družini?

Naj bo vaša vrtec oz. šola okolje, ki bo spodbudno in varno – z našim novim vodnikom

Psihološka podpora otrokom in mladostnikom v šoli in vrtcu

Strokovni napotki in konkretni primeri za celostno obravnavo in pomoč otrokom, mladostnikom z čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami ter njihovim družinam

Posnetek zaslona 2023-06-23 110950.png

Za strokovno pripravo vsebin skrbijo: mag. Polona Šoln Vrbinc, dr. Manica Jakič Brezočnik, Petra Košnik, Dragana Žunič, Olga Rupnik Krže ter številni drugi.

Z vodnikom boste:

  • poznali in izvajali formalne postopke pomoči otrokom in mladostnikom, ki imajo čustvene, vedenjske in socialne težave ali motnje, ter njihovim družinam;
  • strokovni delavci imeli znanja za prepoznavanje otrok v stiski;
  • nudili strokovno pomoč otroku/mladostniku ter njegovi družini v akutnih situacijah in ustrezno dolgoročno pripomogli pri reševanju težav.

Več informacij je na voljo TUKAJ.

Nazaj