Kako otroku z avtističnimi motnjami olajšati bivanje v vrtcu in kako sodelovati s starši?

12. 5. 2022 | Avtor: mag. Simona Rogič Ožek

Vprašanje:

Kako lahko olajšamo otroku bivanje v vrtcu, ki ima potrjen avtizem, vendar pa se starši tega otroka ne strinjajo s predlogom, da otroka premestimo v razvojni oddelek vrtca? Otrok je vključen v oddelek, kjer je 19 otrok, ne zmore sodelovati v skupinskih dejavnostih, ne navezuje kontaktov z drugimi otroki, hodi po učilnici, zaradi precej nizkega centralnega tonusa in slabe funkcije roke ne zmore finomotoričnih dejavnosti - šibek je tudi pri grobomotoričnih aktivnostih. Prav tako se pri njemu opaža senzorna preobčutljivost. Ne zmore spontane komunikacije, vendar pa s ponavljanjem uspe usvojiti/avtomatizirati določen/ozek spekter znanj (recimo razporejanje barv, poimenovati živali ...). Dodeljenega ima začasnega spremljevalca, ki pa ga bi lahko skoraj večino časa odmikal od dejavnosti, ki jih izvajajo v vrtcu, saj pri njih ne želi sodelovati - začne kričati, jokati in se vrže na tla, torej kaže stisko. V vrtcu ne kaže samostojnosti pri dnevnih aktivnostih - hrano zavrača (doma vsak obrok je samo s telefonom ob sebi - v vrtcu tudi to ne zaleže). Vizualnih urnikov ni usvojil oz. jih ne zmore usvojiti. Obiskuje razvojno ambulanto (logoped + delovni terapevt, v kratkem bo imel oceno psihologa) + v vrtcu ima 2 uri DSP-ja na teden (specialni pedagog) . Napredek teh terapij v veliki meri ni izkazan, saj so starši izredno nesodelujoči - doma ne upoštevajo posredovanih navodil.

Moje vprašanje je, kako takšnem otroku olajšati bivanje v veliki skupini? Kaj še mu lahko prilagodimo razen, da zanj naredimo poseben kotiček za umirjanje?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj