Novosti Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

03. 11. 2023 | Avtor: dr. Manica Jakič Brezočnik

Predogled vsebine

Po sprejemu Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023) so bile določene nove oblike skupin v skladu z Zakonom o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj