Prilagoditve v individualiziranem programu pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo

24. 2. 2020 | Avtor: Nives Skamlič

Predogled vsebine

Prilagoditve za predšolske otroke z GJM

V predšolskem obdobju je skupina otrok z GJM najbolj heterogena, saj obstajajo otroci, ki močno zaostajajo v govorno-jezikovnem razvoju in skoraj nič ne govorijo, in otroci, ki imajo le artikulacijske (težko izgovarjajo glasove) in fonološke Motnje (slabo razlikujejo med seboj podobne glasove).

...
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj