Fonološke veščine ter vpliv na razvoj jezika, branja in pisanja

24. 2. 2020 | Avtor: Nives Skamlič

Predogled vsebine

Razvoj otrokovih fonoloških veščin, predvsem fonološkega zavedanja, je eden od dejavnikov, na osnovi katerega lahko predvidimo uspešnost otroka pri učenju branja. Fonološko zavedanje je jezikovna veščina zavedanja in uporabe glasov v besedi (glasovna struktura besede). Otroku omogoča razumevanje strukture govorjenega jezika, ki je sestavljen iz posameznih besed, te pa ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj