Iz prakse v prakso

31. 7. 2020

Vključevanje otroka s posebnimi potrebami v razred - socialne igre in druge aktivnosti za delo z razredom

Socialne igre za spoznavanje, povezovanje skupine in ozaveščanje pomena ter vrednosti posameznika v skupini Igre z modifikacijami lahko uporabimo v vseh razredih. Pozdrav Tišina Cilj: učenci se sprostijo in umirijo učenci se povezujejo med seboj kot skupina Material: pesmica Tišina s pripadajočimi gibi: Tišina pripluje tiho z neba (učenci dvignejo ...
Samo za aktivne naročnike:
31. 7. 2020

Vključevanje otroka s posebnimi potrebami v razred - smernice za delo z razredom

Kadar se v razred vključuje otrok s posebnimi potrebami, se učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci ne ubadamo samo s tem, kako bomo tega otroka poučevali, kako bomo organizirali delo in pomoč, temveč si zastavljamo tudi vprašanja o tem, kako bo ta otrok funkcioniral v razredu med vrstniki, kako ga ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 4. 2020

Skrb za socialno vključevanje ter razvijanje življenjske odpornosti in prožnosti (rezilientnosti) otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v procesu uresničevanja individualiziranega programa

Mednarodna Konvencija o otrokovih pravicah1 v 1. in 3. točki 23. člena predvideva skrb in pospeševanje možnosti za dejavno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) v družbo, kar se mora najprej uresničevati v priložnostih za dejavno vključevanje v oddelčno skupnost (skupino) in šolo (vrtec), ki ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 2. 2020

Vključevanje terapevtskega psa v vzgojno-izobraževalno delo z osebami s posebnimi potrebami

Živa bitja se prepletamo med seboj. O tem je pisal Erich Fromm že leta 1929, ko je prvič uporabil izraz biofilija, kasneje, leta 1984, pa je ta preplet podrobno predstavil Edward O. Wilson v delu Biophilia (prevoda knjige v slovenščino še ni). Skovanka biophilia dobesedno pomeni »ljubezen do življenja, do ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 2. 2020

Kako lahko s pomočjo terapevtskega psa izvajamo vzgojno-izobraževalne dejavnosti

Zakaj in kako vključiti psa v vzgojno-izobraževalni proces? Pes ljudi sprejme takšne, kot so. Ne ocenjuje jih, ne razvršča in ne primerja med seboj. V Sloveniji ni zakonsko opredeljenih možnosti za vključevanje psa v vzgojno-izobraževalni proces. Zato je treba poskrbeti v prvi vrsti za varnost uporabnikov in psa. Pes mora ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike